Rezultati iskanja
 
Vrsta gradiva

Leto izida

12
Muzikalije
Naslov vira:SB Muzikalije 1968, stran1
Datoteke:leto1968  Muzikalije 1968        stran1  naslednja stran
Iskani niz:...SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA XXII 1968 IZDALA IN ZALOŽILA NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 1972...
Naslov vira:SB Muzikalije 1968, stran2
Datoteke:leto1968  Muzikalije 1968        prejšnja stran  stran2  naslednja stran
Iskani niz:...+11] ff 9963 9...
Naslov vira:SB Muzikalije 1968, stran3
Datoteke:leto1968  Muzikalije 1968        prejšnja stran  stran3  naslednja stran
Iskani niz:...VSEBINA Seznam kratic......................................................6 A. Časopisje, knjige, muzikalije in gramofonske plošče I. Časniki in časopisi..............................................
Naslov vira:SB Muzikalije 1968, stran4
Datoteke:leto1968  Muzikalije 1968        prejšnja stran  stran4  naslednja stran
Iskani niz:......
Naslov vira:SB Muzikalije 1968, stran5
Datoteke:leto1968  Muzikalije 1968        prejšnja stran  stran5  naslednja stran
Iskani niz:...Prvi del »Slovenske bibliografije« opisuje časopisje, knjige, muzikalije in gramofonske plošče, ki izpolnjujejo vsaj enega od tehle pogojev: besedilo v slovenščini; avtor Slovenec; slovenska založba...
Naslov vira:SB Muzikalije 1968, stran6
Datoteke:leto1968  Muzikalije 1968        prejšnja stran  stran6  naslednja stran
Iskani niz:...SEZNAM KRATIC arr............aranžirano AV............Arheološki vestnik b. t............brez tiskarne BabV..........Babiški vestnik BioV ..........Biološki vestnik BogV..........Bogoslovni vest...
Naslov vira:SB Muzikalije 1968, stran126
Datoteke:leto1968  Muzikalije 1968        prejšnja stran  stran126  naslednja stran
Iskani niz:...Žižek MUZIKALIJE Coltro vatski školski muzej; Beograd, Pedagoški muzej; Ljubljana, Slovenski šolski muzej, t. A. G. Matoš, Samobor 1968.) (50 + I ov.) str. 8° p. f. [Ov. nasl.] Ilustr. 1000 izv....
Naslov vira:SB Muzikalije 1968, stran127
Datoteke:leto1968  Muzikalije 1968        prejšnja stran  stran127  naslednja stran
Iskani niz:...Fakin MUZIKALIJE Male skladbe ljana], APZ [»Tone Tomšič«] 1965. (3) str. 8°. [Čel. nasl.] 2443* Cvetko Dragotin glej št. 2448. Dolinšek Anton glej št. 2479. Fakin Albin. Albin Fakin: Šola za kl...
Naslov vira:SB Muzikalije 1968, stran128
Datoteke:leto1968  Muzikalije 1968        prejšnja stran  stran128  naslednja stran
Iskani niz:...Merku MUZIKALIJE Rožanc Merku Pavle. Pavle Merku: Varijacije za oboo in klavir na temo Primoža Ramovša. Variations pour hautbois et piano sur une theme de Primož Ra- movš. Ponat. Ljubljana, Druš...
Naslov vira:SB Muzikalije 1968, stran129
Datoteke:leto1968  Muzikalije 1968        prejšnja stran  stran129  naslednja stran
Iskani niz:...Rožanc MUZIKALIJE Villa-Lobos — Mihael Rožanc: Padlim borcem za svobodo. Kla- vir štiri ročno. Ljubljana, Društvo slovenskih skla- dateljev 1968. (I) + 13 str. 4°. (Edicija. 274.) 2492 — Mihael R...
12

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010