Slovenska bibliografija

Izdala in založila
Narodna in univerzitetna knjižnica
2010-

Urejajo:
Betka Černač, Matjaž Hočevar, Alenka Mayer Laznik, Ferdinand Odak, Tjaša Pavletič Lacko, Veselin Mišković, Boris Rifl, Daniela Škerget, Marjeta Šušterčič, Tjaša Ujčič

Odgovarja:
Viljem Leban

Podatke za knjige dopolnjuje Slovenska bibliografija na tri mesece, za serijske publikacije in drugo gradivo najmanj enkrat letno.

Spletna izdaja Slovenske bibliografije je na naslovu http://sb.nuk.uni-lj.si/ dostopna brezplačno.

Izid publikacije je omogočilo Ministrstvo za kulturo.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010