ISKANJE

Izbiramo lahko med enostavnim in naprednim iskanjem.

V enostavnem iskanju iščemo po celotni Slovenski bibliografiji. Takšno iskanje je priporočljivo, kadar imamo malo podatkov o iskanem gradivu in ne vemo, kje naj iščemo, ali kadar pričakujemo majhno število zadetkov.

Napredno iskanje je razdeljeno na dva dela. Iščemo lahko po »Zapisih iz KatNUK« ali po »Digitaliziranih bibliografijah«. Iskalnik po zapisih iz KatNUK je predviden v primerih, ko so podatki strukturirani v računalniški obliki, medtem ko je za digitalizirane bibliografije predviden iskalnik, v katerem lahko iščemo po letu izida, po polnem besedilu v bibliografiji ali po vrsti gradiva. Za določitev niza iskanja so predvideni logični operatorji »in«, »ali« in »ne«.

Druga možnost je brskanje. V tem primeru na uvodni strani izberemo tip gradiva, iskanje pa lahko dodatno omejimo glede na vsebino in leto izida, pri časopisju pa tudi glede na pogostnost izhajanja. Filtri za posamezna gradiva v levem stolpcu omejijo število zadetkov in nas pripeljejo bliže k želenemu rezultatu.

Za lažjo odločitev, kje iskati ustrezne zapise, je v pomoč spodnja tabela:
Gradivo Zapisi iz KatNUK Digitalizirane bibliografije
Knjige Od 1989- 1945-1988
Časopisje Od 1997- 1945-1997
Članki 1951-1979
Muzikalije Od 2005- 1945-1977
Zvočni posnetki Od 2005- 1968-1977
Kartografsko gradivo Od 1990- 1945-1977
Slikovno gradivo Od 2005-
Druge bibliografije

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010