Portal Slovenska bibliografija vsebuje bibliografske zapise o knjigah, časopisju, muzikalijah, zvočnih posnetkih, kartografskem in slikovnem gradivu in člankih, ki sestavljajo slovensko narodno bibliografijo.

Ena izmed temeljnih nalog nacionalne knjižnice je oblikovanje in izdajanje tekoče in retrospektive narodne bibliografije. Slovenska tekoča narodna bibliografija je oblikovana po narodnostnem načelu, kar pomeni, da ne popisuje samo izdaj s slovenskega ozemlja, ampak zajema tudi dela avtorjev, ki so izšla v slovenskem jeziku zunaj državnih meja, ter dela, ki jih izdajajo založbe v širšem kulturnem prostoru, se pravi tudi izdaje naših zamejskih in izseljenskih založb. Ob tem izvaja tudi določeno selekcijo gradiva.

Bibliografski zapisi so narejeni v skladu z mednarodnimi standardi ter klasificirani po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije. Do sedaj so bili vsako leto objavljeni v tiskani obliki.

Bibliografski zapisi za slovensko bibliografijo so po letu 1988 prevzeti iz računalniškega kataloga KatNUK Narodne in univerzitetne knjižnice, podatke pred letom 1988 pa smo pridobili z digitalizacijo tiskanih izvodov Slovenske bibliografije.

Slovenska narodna bibliografija nastaja na podlagi obveznega izvoda, ki ga Narodna in univerzitetna knjižnica pridobiva po določilih Zakona o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006); poleg tega redno spremljamo izdaje zamejskih in izseljenskih založnikov.

Podrobnejše informacije o tem, kaj obsega slovenska narodna bibliografija, najdemo v okviru bibliografij za posamezne vrste gradiva.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010