UPRAVLJANJE, IMPLEMENTACIJA, UREDNIŠKO DELO, RAZVOJ, TEHNIČNA POMOČ, VZDRŽEVANJE:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Nacionalni bibliografski center
Turjaška 1, 1000 Ljubljana
T: 01 2001 115, 2001 169
F: 01 4257 293
VODENJE:
Viljem Leban, ravnatelj
dr. Ines Vodopivec, pomočnica ravnatelja za vodenje strokovnega dela
mag. Špela Zupanc, vodja Nacionalnega bibliografskega centra
INFORMACIJSKE REŠITVE IN SPLETNA VIDNA PODOBA:

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010