Portal Slovenska bibliografija prvič na enem mestu združuje bibliografske zapise o knjigah, časnikih in časopisih, muzikalijah, zvočnih posnetkih, kartografskem in slikovnem gradivu in člankih. Objavljeni so zapisi iz starejših bibliografij v računalniško berljivih, preslikanih datotekah in novejši bibliografski zapisi v različnih standardiziranih formatih. Portal tekoče dopolnjujemo z novejšimi in tudi s starejšimi, digitaliziranimi izdajami, tako da bomo postopno objavili vso starejšo tekočo Slovensko bibliografijo.
Oktobra 2010 je bila v Narodni in univerzitetni knjižnici razstava Na začetku je (bila) knjiga. Besedilo kataloga vsebuje kritiški pogled na zgodovino bibliografije 16. do 20. stoletja na Slovenskem.
V kratkem filmu je prikazanih nekaj mejnikov in ustvarjalcev iz novejše zgodovine Slovenske bibliografije.
Časovni trak prikazuje Kulturnozgodovinski in bibliografski pogled na obdobje 1945-2018.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010