Rezultati iskanja
 
Časopisje
Naslov:Glasilo
Izdano:Kočevje : Gozdarsko društvo
Zvezki:1997, št. 8/9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:1996 (izšlo jan. 1997)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu Zavoda za gozdove Slovenije za leto ... ; Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto ...
Izdano:Ljubljana : Zavod za gozdove Slovenije
Zvezki:2002 (izšlo 2003)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu Zavoda za gozdove Slovenije za leto ... ; Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto ...
Izdano:Ljubljana : Zavod za gozdove Slovenije
Zvezki:2003 (izšlo 2004)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovene agriculture, forestry and food industry : (statistical data)
Izdano:Ljubljana : Ministry of agriculture, forestry and food
Zvezki:1999
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovensko kmetijstvo, gozdarstvo in živilstvo : (statistični podatki)
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Zvezki:1999
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik gozdarstva in lesarstva
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:1996, št. 48 - št. 51
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:List : glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
Urednik(i):Debevc, Borut
Izdano:Ljubljana : Zavod za gozdove Slovenije
Zvezki:2004, št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:List : glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
Urednik(i):Debevc, Borut
Izdano:Ljubljana : Zavod za gozdove Slovenije
Zvezki:2005, št. 4 - št. 7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovene agriculture, forestry and food industry in figures
Urednik(i):Erjavec, Jana
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Zvezki:1997
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Urednik(i):Ferlin, Franc
Izdano:Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:1997 (izšlo feb. 1998)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozd in obnovljivi viri
Urednik(i):Golob, Andrej | Valentar, Veronika Z.
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba
Zvezki:2003, [št.] 1 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozd in obnovljivi viri
Urednik(i):Golob, Andrej | Valentar, Veronika Z.
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba
Zvezki:2004, [št.] 1 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozd in obnovljivi viri
Urednik(i):Golob, Andrej | Valentar, Veronika Z.
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba
Zvezki:2005, [št.] 1 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozd in obnovljivi viri
Urednik(i):Golob, Andrej | Valentar, Veronika Z.
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba
Zvezki:2006, [št.] 1 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozd in obnovljivi viri
Urednik(i):Golob, Andrej | Valentar, Veronika Z.
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba
Zvezki:2007, [št.] 1 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozd in obnovljivi viri
Urednik(i):Golob, Andrej | Valentar, Veronika Z.
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba
Zvezki:2008, [št.] 1 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozd in obnovljivi viri
Urednik(i):Golob, Andrej | Valentar, Veronika Z.
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba
Zvezki:2009, [št.] 1 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozd in obnovljivi viri
Urednik(i):Golob, Andrej | Valentar, Veronika Z.
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba
Zvezki:2010, [št.] 1 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozd in obnovljivi viri
Urednik(i):Golob, Andrej | Valentar, Veronika Z.
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba
Zvezki:2011, [št.] 1 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozd in obnovljivi viri
Urednik(i):Golob, Andrej | Valentar, Veronika Z.
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba
Zvezki:2012, [št.] 1 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozd in obnovljivi viri
Urednik(i):Golob, Andrej | Valentar, Veronika Z.
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba
Zvezki:2013, [št.] 1 - [št.] 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozd in obnovljivi viri
Urednik(i):Golob, Andrej | Valentar, Veronika Z.
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba
Zvezki:2014, [št.] 1 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozd in obnovljivi viri
Urednik(i):Golob, Andrej | Valentar, Veronika Z.
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba
Zvezki:2015, [št.] 1 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta silvae et ligni
Urednik(i):Grebenc, Tine
Izdano:Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire : Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
Zvezki:2013, [št.] 100 - [št.] 102
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta silvae et ligni
Urednik(i):Grebenc, Tine
Izdano:Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire : Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
Zvezki:2014, [št.] 103 - [št.] 105
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik gozdarstva in lesarstva
Urednik(i):Grebenc, Tine
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire & Oddelek za lesarstvo : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2012, št. 97 - št. 98
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik gozdarstva in lesarstva
Urednik(i):Grebenc, Tine
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire & Oddelek za lesarstvo : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2013, št. 99
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarstvo : brezplačna priloga tednika Kmečki glas
Urednik(i):Heric, Dragica
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas
Zvezki:2007
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarstvo : priloga tednika Kmečki glas
Urednik(i):Heric, Dragica
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas
Zvezki:2012
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarstvo : priloga tednika Kmečki glas
Urednik(i):Heric, Dragica
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas
Zvezki:2013
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarstvo : priloga tednika Kmečki glas
Urednik(i):Heric, Dragica
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas
Zvezki:2014
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarstvo : priloga tednika Kmečki glas
Urednik(i):Heric, Dragica
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas
Zvezki:2015
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarstvo : brezplačna priloga tednika Kmečki glas
Urednik(i):Heric, Dragica | Hrastar, Kristijan
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas
Zvezki:2009
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarstvo : sečnja gozda : priloga tednika Kmečki glas
Urednik(i):Heric, Dragica | Hrastar, Kristijan
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas
Zvezki:2010
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarstvo : brezplačna priloga tednika Kmečki glas
Urednik(i):Hrastar, Kristijan
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas
Zvezki:2008
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarstvo : priloga tednika Kmečki glas
Urednik(i):Hrastar, Kristijan
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas
Zvezki:2011
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik gozdarstva in lesarstva
Urednik(i):Jerina, Klemen
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire & Oddelek za lesarstvo : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2010, št. 91 - št. 94
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik gozdarstva in lesarstva
Urednik(i):Jerina, Klemen
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire & Oddelek za lesarstvo : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2011, št. 94 - št. 96
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik gozdarstva in lesarstva
Urednik(i):Kadunc, Aleš
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire & Oddelek za lesarstvo : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2007, št. 82 - št. 84
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Miklavški gozd : bilten za ohranitev gozda
Urednik(i):Kovačič, Marko
Izdano:Miklavž na Dravskem polju : Društvo za ohranitev miklavškega gozda
Zvezki:2009, št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:European forest research and innovation : EUFORINNO
Urednik(i):Kraigher, Hojka
Izdano:Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica
Zvezki:2012, no. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:European forest research and innovation : EUFORINNO
Urednik(i):Kraigher, Hojka
Izdano:Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica
Zvezki:2013, no. 2 - no. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:European forest research and innovation : EUFORINNO
Urednik(i):Kraigher, Hojka
Izdano:Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica
Zvezki:2015, no. 4 - no. 8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Urednik(i):Kraigher, Hojka
Izdano:Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:1999 (izšlo 2000)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Lifegenmon novice
Urednik(i):Kraigher, Hojka
Izdano:Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica
Zvezki:2015, [št.] 1 - [št.] 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik gozdarstva in lesarstva
Urednik(i):Kraigher, Hojka
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire & Oddelek za lesarstvo : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2002, št. 67 - št. 69
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik gozdarstva in lesarstva
Urednik(i):Kraigher, Hojka
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire & Oddelek za lesarstvo : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2003, št. 70 - št. 72
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Iz znanosti za prakso v gozdni tehniki
Urednik(i):Krajnc, Nike
Izdano:Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica
Zvezki:Letn. 1 (2012), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Iz znanosti za prakso v gozdni tehniki
Urednik(i):Krajnc, Nike
Izdano:Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica
Zvezki:Letn. 2 (2013), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Iz znanosti za prakso v gozdni tehniki
Urednik(i):Krajnc, Nike
Izdano:Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica
Zvezki:Letn. 3 (2014), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik gozdarstva in lesarstva
Urednik(i):Krč, Janez
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire & Oddelek za lesarstvo : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2004, št. 73 - št. 75
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:ManFor novice
Urednik(i):Kutnar, Lado
Izdano:Ljubljana : Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2013, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:ManFor novice
Urednik(i):Kutnar, Lado
Izdano:Ljubljana : Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2014, št. 2 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:ManFor novice
Urednik(i):Kutnar, Lado
Izdano:Ljubljana : Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2015, št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letni načrt raziskovalnega dela ...
Urednik(i):Levanič, Tom
Izdano:Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2003
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik gozdarstva in lesarstva
Urednik(i):Levanič, Tom
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire & Oddelek za lesarstvo : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2000, št. 61 - št. 63
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik gozdarstva in lesarstva
Urednik(i):Levanič, Tom
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire & Oddelek za lesarstvo : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2005, št. 76 - št. 78
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik gozdarstva in lesarstva
Urednik(i):Levanič, Tom
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire & Oddelek za lesarstvo : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2008, št. 85 - št. 87
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik gozdarstva in lesarstva
Urednik(i):Levanič, Tom | Oven, Primož
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire & Oddelek za lesarstvo : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2006, št. 78 - št. 81
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Javna gozdarska služba v letu ...
Urednik(i):Medved, Mirko
Izdano:Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2008 (izšlo 2009)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta silvae et ligni
Urednik(i):Medved, Sergej
Izdano:Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire : Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
Zvezki:2015, [št.] 106 - [št.] 108
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik gozdarstva in lesarstva
Urednik(i):Medved, Sergej
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire & Oddelek za lesarstvo : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:2009, št. 88 - št. 90
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian journal of forestry
Urednik(i):Perko, Franc
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 62 (2004), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian professional journal for forestry
Urednik(i):Perko, Franc
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 63 (2005), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian professional journal for forestry
Urednik(i):Perko, Franc
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 64 (2006), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian professional journal for forestry
Urednik(i):Perko, Franc
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 65 (2007), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian professional journal for forestry
Urednik(i):Perko, Franc
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 66 (2008), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian professional journal for forestry
Urednik(i):Perko, Franc
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 67 (2009), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian professional journal for forestry
Urednik(i):Perko, Franc
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 68 (2010), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian professional journal for forestry
Urednik(i):Perko, Franc
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 69 (2011), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian professional journal for forestry
Urednik(i):Perko, Franc
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 70 (2012), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian professional journal for forestry
Urednik(i):Perko, Franc
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 71 (2013), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian professional journal for forestry
Urednik(i):Perko, Franc
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 72 (2014), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian professional journal for forestry
Urednik(i):Perko, Franc
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 73 (2015), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian journal of forestry
Urednik(i):Perko, Franc | Urankar, Borut
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 59 (2001), št. 1 - št. 10 ; Letn. 60 (2002), št. 1 - št. 10 ; Letn. 61 (2003), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdni gospodar : glasilo Gozdnega gospodarstva Postojna
Urednik(i):Plesničar, Bogdan
Izdano:Postojna : Gozdno gospodarstvo
Zvezki:Letn. 25 (1996), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdni gospodar : glasilo Gozdnega gospodarstva Postojna
Urednik(i):Plesničar, Bogdan
Izdano:Postojna : Gozdno gospodarstvo
Zvezki:Letn. 26 (1997), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdni gospodar : glasilo Gozdnega gospodarstva Postojna
Urednik(i):Plesničar, Bogdan
Izdano:Postojna : Gozdno gospodarstvo
Zvezki:Letn. 27 (1998), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdni gospodar : glasilo Gozdnega gospodarstva Postojna
Urednik(i):Plesničar, Bogdan
Izdano:Postojna : Gozdno gospodarstvo
Zvezki:Letn. 28 (2000), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdni gospodar : glasilo Gozdnega gospodarstva Postojna
Urednik(i):Plesničar, Bogdan
Izdano:Postojna : Gozdno gospodarstvo
Zvezki:Letn. 29 (2003), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian journal of forestry
Urednik(i):Robek, Robert
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 56 (1998), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik gozdarstva in lesarstva
Urednik(i):Robek, Robert
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire & Oddelek za lesarstvo : Gozdarski inštitut Slovenije
Zvezki:1999, [št.] 58 - [št.] 60
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian journal of forestry
Urednik(i):Robek, Robert | Urankar, Borut
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 57 (1999), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian journal of forestry
Urednik(i):Robek, Robert | Veselič, Živan
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 55 (1997), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian journal of forestry
Urednik(i):Urankar, Borut
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 58 (2000), št. 1 - št. 7/8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo = Slovenian journal of forestry
Urednik(i):Veselič, Živan
Izdano:Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije
Zvezki:Letn. 54 (1996), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010