Rezultati iskanja
 
Vrsta gradiva

Leto izida

12345
Muzikalije
Naslov vira:SB Muzikalije 1970, stran1
Datoteke:leto1970  Muzikalije 1970        stran1  naslednja stran
Iskani niz:...SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA XXIV 1970 1774 T7riALA IN ZALOŽILA LJUBLJANA 1974...
Naslov vira:SB Muzikalije 1970, stran2
Datoteke:leto1970  Muzikalije 1970        prejšnja stran  stran2  naslednja stran
Iskani niz:... «9 9 4 31 O i Natis »Slovenske bibliografije« so financirale Izobraževalna skupnost Slovenije, Kulturna skupnost Slovenije in Raziskovalna skupnost Slovenije. — Po mnenju Republiškega sekretaria...
Naslov vira:SB Muzikalije 1970, stran3
Datoteke:leto1970  Muzikalije 1970        prejšnja stran  stran3  naslednja stran
Iskani niz:...VSEBINA Seznam kratic....................................................6 A. Časopisje, knjige, muzikalije in gramofonske plošče I. Časniki in časopisi.....................11 II. Knjige.............
Naslov vira:SB Muzikalije 1970, stran4
Datoteke:leto1970  Muzikalije 1970        prejšnja stran  stran4  naslednja stran
Iskani niz:......
Naslov vira:SB Muzikalije 1970, stran5
Datoteke:leto1970  Muzikalije 1970        prejšnja stran  stran5  naslednja stran
Iskani niz:...Prvi del »Slovenske bibliografije« opisuje časopisje, knjige, muzika- lije in gramofonske plošče, ki izpolnjujejo vsaj enega od tehle pogojev: besedilo v slovenščini; avtor Slovenec; slovenska založ...
Naslov vira:SB Muzikalije 1970, stran6
Datoteke:leto1970  Muzikalije 1970        prejšnja stran  stran6  naslednja stran
Iskani niz:...seznam kratic arr........aranžirano b. pag......brez paginacije Bilten (DEPS) . . Bilten (Društvo ekonomskih pro- pagandistov Slovenije) Bilten MTT . . . Bilten (Mariborska tekstilna to- varna) ...
Naslov vira:SB Muzikalije 1970, stran7
Datoteke:leto1970  Muzikalije 1970        prejšnja stran  stran7  naslednja stran
Iskani niz:...pril........priloga PriraN .....Primorske novice prir.......priredil priv.......privezano ProraV.....Prometni vestnik ps........psevdonim PV.......Planinski vestnik PZDG......Prispevki za zgodo...
Naslov vira:SB Muzikalije 1970, stran8
Datoteke:leto1970  Muzikalije 1970        prejšnja stran  stran8  naslednja stran
Iskani niz:......
Naslov vira:SB Muzikalije 1970, stran9
Datoteke:leto1970  Muzikalije 1970        prejšnja stran  stran9  naslednja stran
Iskani niz:...A. ČASOPISJE, KNJIGE, MUZIKALIJE IN GRAMOFONSKE PLOŠČE...
Naslov vira:SB Muzikalije 1970, stran150
Datoteke:leto1970  Muzikalije 1970        prejšnja stran  stran150  naslednja stran
Iskani niz:...Župančič MUZIKALIJE Fakin venije v sodel. s Koordinacijskim odborom SRS za boj proti alkoholizmu, t. Železniška tiskarna 1970.) (4) str. 8°. Čelni nasl. 2763 Župančič Oton. Oton Župančič: Ciciban....
12345

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010