Rezultati iskanja
 
Vrsta gradiva

Leto izida

12
Muzikalije
Naslov vira:SB Muzikalije 1969, stran1
Datoteke:leto1969  Muzikalije 1969        stran1  naslednja stran
Iskani niz:...SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA XXIII 1969 '774 IZDALA IN ZALOŽILA NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 1974...
Naslov vira:SB Muzikalije 1969, stran2
Datoteke:leto1969  Muzikalije 1969        prejšnja stran  stran2  naslednja stran
Iskani niz:...r H 99639 Natis »Slovenske bibliografije« je financirala Kulturna skupnost Slovenije. — Po mnenju Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo z dne 26. IV. 1974 je knjiga oproščena temeljnega...
Naslov vira:SB Muzikalije 1969, stran3
Datoteke:leto1969  Muzikalije 1969        prejšnja stran  stran3  naslednja stran
Iskani niz:...VSEBINA A. Časopisje, knjige, muzikalije in gramofonske plošče I. Časniki in časopisi..............................................9 II. Knjige ...........................29 III. Muzikalije..........
Naslov vira:SB Muzikalije 1969, stran4
Datoteke:leto1969  Muzikalije 1969        prejšnja stran  stran4  naslednja stran
Iskani niz:......
Naslov vira:SB Muzikalije 1969, stran5
Datoteke:leto1969  Muzikalije 1969        prejšnja stran  stran5  naslednja stran
Iskani niz:...Prvi del »Slovenske bibliografije« opisuje časopisje, knjige, muzikalije in gramofonske plošče, ki izpolnjujejo vsaj enega od tehle pogojev: besedilo v slovenščini; avtor Slovenec' slovenska založba...
Naslov vira:SB Muzikalije 1969, stran6
Datoteke:leto1969  Muzikalije 1969        prejšnja stran  stran6  naslednja stran
Iskani niz:...SEZNAM KRATIC arr.......aranžirano OiZ....... A V.......Arheološki vestnik ok........ b. t.......brez tiskarne O IVI F...... Bilten (DEPS) . . Bilten (Društvo ekonomskih pro- OnomJ..... pagandist...
Naslov vira:SB Muzikalije 1969, stran128
Datoteke:leto1969  Muzikalije 1969        prejšnja stran  stran128  naslednja stran
Iskani niz:...Abt Franc. Franc Abt: Pevske etude za začetni pouk solopetja. [Ljubljana, t. Viktor Fabiani ok. 1969.] 11 str. 4". 2562 Božič Darijan. Darijan Božič: Polineikes. Colla- ge du drame — po drami Domi...
Naslov vira:SB Muzikalije 1969, stran129
Datoteke:leto1969  Muzikalije 1969        prejšnja stran  stran129  naslednja stran
Iskani niz:...GRAMOFONSKE PLOŠČE Ansambel Šivic Pavel. Pavel Šivic: Pet prigodnic za oboo in klavir (:angl. rog, altovsko piščal, sopran:). Lubljana, Društvo slovenskih skladateljev 1969. (I) + 16 str. 4°. (Ed...
Naslov vira:SB Muzikalije 1969, stran130
Datoteke:leto1969  Muzikalije 1969        prejšnja stran  stran130  naslednja stran
Iskani niz:...— Koračnica Julijskih Alp. [Skladatelja] V. S. Avsenik. Brata Avsenik s pihalnim ansam- blom. Helidon 1969. 45 o/m stereo + mono. — 1357 2609 Vsebina: Koračnica Julijskih Alp. — V dolini Ta- mar....
Naslov vira:SB Muzikalije 1969, stran131
Datoteke:leto1969  Muzikalije 1969        prejšnja stran  stran131  naslednja stran
Iskani niz:...— Stara domačija. [Skladatelj:] Tone Kmetec, Ansambel Toneta Kmetca. (Pojejo EdI Erhar- tič [itd.].) Helidon (1968). 33 o/m mono. — 1306 2633* Vsebina: Stara domačija. — Prijazna luna sveti (nar. ...
12

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010