Rezultati iskanja
 
Vrsta gradiva

Leto izida

Muzikalije
Naslov vira:SB Muzikalije 1961, stran1
Datoteke:leto1961  Muzikalije 1961        stran1  naslednja stran
Iskani niz:...SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA Časopisje in knjige Članki in leposlovni prispevki v časopisju in zbornikih XV 1961 izdala in založila narodna in univerzitetna knjižnica v ljubljani ljubljana 1965...
Naslov vira:SB Muzikalije 1961, stran2
Datoteke:leto1961  Muzikalije 1961        prejšnja stran  stran2  naslednja stran
Iskani niz:...- ' l ^ IVlllfflCj ' ' « is zum V 2Xšjm...
Naslov vira:SB Muzikalije 1961, stran3
Datoteke:leto1961  Muzikalije 1961        prejšnja stran  stran3  naslednja stran
Iskani niz:...VSEBINA Seznam kratic................................................4 A. Časopisje in knjige I. Časniki in časopisi....... . .............................7 II. Knjige...........................20...
Naslov vira:SB Muzikalije 1961, stran4
Datoteke:leto1961  Muzikalije 1961        prejšnja stran  stran4  naslednja stran
Iskani niz:...SEZNAM KRATIC AV.......Arheološki vestnlk, Ljubljana BabV......Babiškl vestnik, Ljubljana Bilten FZS.....Bilten Filatellstlčne zveze Sloveni- je, Ljubljana BioV......Biološki vestnik, Ljubljana ...
Naslov vira:SB Muzikalije 1961, stran82
Datoteke:leto1961  Muzikalije 1961        prejšnja stran  stran82  naslednja stran
Iskani niz:...Župančič muzikalije Fakin LdP) 1961. 77 + (I) str. s slikami. V. 8°. 8000 izv. — 169063 1541 — Oton Župančič: Duma. (Spremno besedo na- pisal Mitja Mejak. Ilustriral Maksim Sedej. Lj.) DZS. (BT...
Naslov vira:SB Muzikalije 1961, stran83
Datoteke:leto1961  Muzikalije 1961        prejšnja stran  stran83  naslednja stran
Iskani niz:...Fakin MUZIKALIJE Ramovš virsku harmoniku. I. Lj. DZS. T LdP 1961. 98 + (II) str. 4". 1566 — Šola za klavirsko harmoniko. Škola za klavirsku harmoniku, II. Lj. DZS. T LdP 1961. 120 str. 4". 4000 ...
Naslov vira:SB Muzikalije 1961, stran84
Datoteke:leto1961  Muzikalije 1961        prejšnja stran  stran84  naslednja stran
Iskani niz:...Ravnik muzikalije — slovenski avtorji v drugih jezikih Aškerc kester. Lj. Društvo slovenskih skladateljev ed. -št. 102. 1961. 28 sta-. 4°. 1598 — Variacije za klavir. Lj. 1961. 9 str. 4°. 1599 R...

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010