Rezultati iskanja
 
Vrsta gradiva

Leto izida

12
Muzikalije
Naslov vira:SB Muzikalije 1958, stran1
Datoteke:leto1958  Muzikalije 1958        stran1  naslednja stran
Iskani niz:... SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA Časopisje in knjige Članki in leposlovje v časopisju in zbornikih XII 1958 IZDALA NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA V LJUBLJANI DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE LJUBL...
Naslov vira:SB Muzikalije 1958, stran2
Datoteke:leto1958  Muzikalije 1958        prejšnja stran  stran2  naslednja stran
Iskani niz:... II 234469...
Naslov vira:SB Muzikalije 1958, stran3
Datoteke:leto1958  Muzikalije 1958        prejšnja stran  stran3  naslednja stran
Iskani niz:...Seznam kratic vsebina A. Časopisje in knjige I. Časniki in časopisi ............................. II. Knjige ............................... III. Muzikalije ................................ IV. ...
Naslov vira:SB Muzikalije 1958, stran4
Datoteke:leto1958  Muzikalije 1958        prejšnja stran  stran4  naslednja stran
Iskani niz:...SEZNAM KRATIC BabV......Babiški vestnik, Ljubljana BioV ......Biološki vestnik Ljubljana BT.......Blaznikova tiskarna, Ljubljana CeljskiT-.....Celjski tednik, Celje CGL ......Celjski gledališki l...
Naslov vira:SB Muzikalije 1958, stran64
Datoteke:leto1958  Muzikalije 1958        prejšnja stran  stran64  naslednja stran
Iskani niz:... Zupančič KNJIGE — MUZIKALIJE Berens Zupančič Mirko. Glej: Skrowinski Zdrislaw: Direk- torjev rojstni dan. [Prevedel.] Zupančič Pavle: Priročnik za uporabo predpisov o pristojnostih ljudskih ...
Naslov vira:SB Muzikalije 1958, stran65
Datoteke:leto1958  Muzikalije 1958        prejšnja stran  stran65  naslednja stran
Iskani niz:... - - : ' - Bradač MUZIKALIJE Kozina — Spretnostne etude za klavir. Op. 61 St 34—40 Uredili Zorka Bradačeva in Silva Hrašovčeva Lj. DZS. (T LdP) 1958. 20 str. 4°. 1500 izv. [Zv. IV.] 1252 B...
Naslov vira:SB Muzikalije 1958, stran66
Datoteke:leto1958  Muzikalije 1958        prejšnja stran  stran66  naslednja stran
Iskani niz:...Kramolc MUZIKALIJE Rupel Kramolc, Luka: Ej, vigred je to. Zbor. [Lj. Opalo- grafiral Fr. Pintar 1958.] 2 str. 4°. 1285 Vsebina: Ej, vigred je to. Koroška narodna iz Roža. Za- pisal Oskar Dev. — ...
Naslov vira:SB Muzikalije 1958, stran67
Datoteke:leto1958  Muzikalije 1958        prejšnja stran  stran67  naslednja stran
Iskani niz:... Sattner MUZIKALIJE Bevk — Mladi violinist. Zbirka skladb za violino in kla- vir za nižje razrede. II. Zbral in uredil Karlo Rupel. Lj. DZS. (T LdP) 1958. 36 + (I) str + Violina 15 str. 4°. 100...
Naslov vira:SB Muzikalije 1958, stran99
Datoteke:leto1958  Muzikalije 1958        prejšnja stran  stran99  naslednja stran
Iskani niz:...statistika 6. STATISTIKA KNJIG IN MUZIKALIJ V LETU 1958 (oddelka II in III) Stroke Znanost in kultura......................... Bibliografija....... Bibliotekarstvo............................. K...
Naslov vira:SB Muzikalije 1958, stran355
Datoteke:leto1958  Muzikalije 1958        prejšnja stran  stran355  naslednja stran
Iskani niz:... pop'ravki Str. 58, št. 1035: V opombi popravi podatek: Drago Šega, NRazgl 1957, 282-285, v NRazgl 1957, str. 13-15 Str 162,št. 2131: Avtor je Pirc Stane (ne Holer Jože); popravi tudi v kazalu. ...
12

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010