Rezultati iskanja
 
Vrsta gradiva

Leto izida

Muzikalije
Naslov vira:SB Muzikalije 1949, stran49
Datoteke:leto1949  Muzikalije 1949        prejšnja stran  stran49  naslednja stran
Iskani niz:...III. M U Z I K A L I J E Albert Heinrich: 12 vaj za kitaro. 1. zv. LJ. SKUD „Jože Moškrič" 1949. (16) str. 15 X 23 cm. 1000 izv. 688 Bravničar M[atija]: Divertissement. S...
Naslov vira:SB Muzikalije 1949, stran50
Datoteke:leto1949  Muzikalije 1949        prejšnja stran  stran50  naslednja stran
Iskani niz:...MUZIKALI JE Množična pesem. Lj. DZS. Litografska učna delavnica drž. gluhonemnice 2. 1949. 4°. 1. Pahor Karol: V svetlo bo- dočnost. Mešalni zbor s 'klavirjem. (VI) str. Glej št. 712. Naša pesem...
Naslov vira:SB Muzikalije 1949, stran51
Datoteke:leto1949  Muzikalije 1949        prejšnja stran  stran51  naslednja stran
Iskani niz:...MUZIKALU1 [Štiriintrideset] 34 lahkih skladb za ki- taro. LJ. SKUD „Jože Moškrič" 1949. 14 str. 4°. 726 Švara Danilo: Sonata za klavir. [Lj.] Sa- mozaložba....
Naslov vira:SB Muzikalije 1949, stran59
Datoteke:leto1949  Muzikalije 1949        prejšnja stran  stran59  naslednja stran
Iskani niz:...DODATKI ZA LETA 1945—1948 Vsebina: Die Marchen .v. Fran Mitainiski v. F. Perkonig. — Der Rauber Mataj; Der Ibittere Tod; Die Liige und ihr Brautigen; Des Schmie- des Tochter — die Hexe; Vom ...

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010