Rezultati iskanja
 
1234
Časopisje
Naslov:Catch-MR : Metropolitan regions
Izdano:[S. l. : s. n.]
Zvezki:2011, 2 (Mar.), 3 (May), Sep.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Catch-MR : Metropolitan regions
Izdano:[S. l. : s. n.]
Zvezki:2012, [no.] 5 - [no.] 7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Katalog poštnih znamk in celin ...
Izdano:Ljubljana : Filatelistična zveza Slovenije
Zvezki:1997/98
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:1996 (izšlo 1997)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:1998 (izšlo 1999)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:2006 (izšlo 2007)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:2007 (izšlo 2008)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:2008 (izšlo 2009)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:2009
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nova filatelija : glasilo Filatelistične zveze Slovenije
Izdano:Ljubljana : Filatelistična zveza Slovenije
Zvezki:Letn. 12 (1996), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nova filatelija : glasilo Filatelistične zveze Slovenije
Izdano:Ljubljana : Filatelistična zveza Slovenije
Zvezki:Letn. 13 (1997), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki o državnih cestah v R Sloveniji : bilten št...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
Zvezki:1996, št. 7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste
Zvezki:1999 (izšlo mar. 2000)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste
Zvezki:2000 (izšlo 2001)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste
Zvezki:2001 (izšlo maja 2002)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste
Zvezki:2002 (izšlo mar. 2003)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste
Zvezki:2003 (izšlo jul. 2004)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste
Zvezki:2004 (izšlo avg. 2005)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste
Zvezki:2005 (izšlo nov. 2006)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste
Zvezki:2006 (izšlo okt. 2007)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste
Zvezki:2007 (izšlo avg. 2008)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste
Zvezki:2008 (izšlo avg. 2009)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste
Zvezki:2009 (izšlo avg. 2010)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste
Zvezki:2010 (izšlo avg. 2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste
Zvezki:2011 (izšlo avg. 2012)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste
Zvezki:2012 (izšlo avg. 2013)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste
Zvezki:2013 (izšlo okt. 2014)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na državnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Direkcija Republike Slovenije za ceste
Zvezki:2014 (izšlo nov. 2015)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Promet ... : podatki o štetju prometa na magistralnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Republiška uprava za ceste
Zvezki:1995 (izšlo 1996)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenika : katalog poštnih znamk, žigov in telekartic Telekoma Slovenije ...
Izdano:Ivančna Gorica : Jože Velikanje
Zvezki:1999
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradne objave
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2008, št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradne objave
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2009, št. 1 - št. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradne objave
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2010, št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradne objave
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2012, št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradne objave
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2013, št. 1,3-4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradne objave
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2014, št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Pošte Slovenije
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:Letn. 11[i.e. 12] (2006), št. 2 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Pošte Slovenije
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:Letn. 13 (2007), št. 1 - št. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Pošte Slovenije
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:Letn. 14 (2008), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Pošte Slovenije
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:Letn. 15 (2009), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Pošte Slovenije
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:Letn. 16 (2010), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Pošte Slovenije
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:Letn. 17 (2011), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Pošte Slovenije
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:Letn. 18 (2012), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Pošte Slovenije
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:Letn. 19 (2013), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Pošte Slovenije
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:Letn. 20 (2014), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Pošte Slovenije
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:Letn. 21 (2015), št. 1 - št. 3 + izredna št.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Varna pot : glasilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana
Izdano:Ljubljana : Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine
Zvezki:Letn. 1 (2001), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Telekom Slovenije
Urednik(i):Ahačič, Vojka
Izdano:Ljubljana : Telekom Slovenije
Zvezki:Leto 3 (1997), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Telekom Slovenije
Urednik(i):Ahačič, Vojka
Izdano:Ljubljana : Telekom Slovenije
Zvezki:Leto 3 (2000), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Telekom Slovenije
Urednik(i):Ahačič, Vojka
Izdano:Ljubljana : Telekom Slovenije
Zvezki:Leto 4 (1998), št. 1 (18. feb.); leto 1 (1998), št. 1 (8. apr.) - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Telekom Slovenije
Urednik(i):Ahačič, Vojka
Izdano:Ljubljana : Telekom Slovenije
Zvezki:Leto 4 (2001), št. 1 - št. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Telekom Slovenije
Urednik(i):Ahačič, Vojka
Izdano:Ljubljana : Telekom Slovenije
Zvezki:Leto 5 (2002), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Telekom Slovenije. Tehnična priloga
Urednik(i):Ahačič, Vojka
Izdano:Ljubljana : Telekom Slovenije
Zvezki:Letn. 3 (1997), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Telekom Slovenije. Tehnična priloga
Urednik(i):Ahačič, Vojka
Izdano:Ljubljana : Telekom Slovenije
Zvezki:Leto 3 (2000), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Telekom Slovenije. Tehnična priloga
Urednik(i):Ahačič, Vojka
Izdano:Ljubljana : Telekom Slovenije
Zvezki:Leto 4 (1998), št. 1(18. feb.); leto 1 (1998), št. 1 (25. maj) - št. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Telekom Slovenije. Tehnična priloga
Urednik(i):Ahačič, Vojka
Izdano:Ljubljana : Telekom Slovenije
Zvezki:Leto 4 (2001), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Telekom Slovenije. Tehnična priloga
Urednik(i):Ahačič, Vojka
Izdano:Ljubljana : Telekom Slovenije
Zvezki:Leto 5 (2002), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradno glasilo Telekom Slovenije
Urednik(i):Ahačič, Vojka | Krašovec, Vladka
Izdano:Ljubljana : Telekom Slovenije
Zvezki:Leto 2 (1996), št. 1 - št. 11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Filatelistični zbornik
Urednik(i):Alujevič, Andrej
Izdano:Ljubljana : Filatelistično društvo Ljubljana
Zvezki:2012, [št.] 22
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Filatelistični zbornik
Urednik(i):Alujevič, Andrej
Izdano:Ljubljana : Filatelistično društvo Ljubljana
Zvezki:2013, [št.] 23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Filatelistični zbornik
Urednik(i):Alujevič, Andrej
Izdano:Ljubljana : Filatelistično društvo Ljubljana
Zvezki:2014, [št.] 24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Transport : revija o prometu, logistiki, gospodarskih vozilih in gradbeni mehanizaciji
Urednik(i):Amon, Samo | Zrim, Janko
Izdano:Ljubljana : Tehnis
Zvezki:Letn. 4 (2004), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradne objave
Urednik(i):Babič, Ljubo | Golob, Stanka
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:1998, št. 1- št. 7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tarifno transportna obvestila (TTO)
Urednik(i):Bobič, Ljubo
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:1999, št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tarifno transportna obvestila (TTO)
Urednik(i):Bobič, Ljubo
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2002, št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tarifno transportna obvestila (TTO)
Urednik(i):Bobič, Ljubo
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2004, št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tarifno transportna obvestila : (TTO) : izhajajo v okviru Uradnih objav Slovenskih železnic
Urednik(i):Bobič, Ljubo
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2000, št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tarifno transportna obvestila : (TTO) : izhajajo v okviru Uradnih objav Slovenskih železnic
Urednik(i):Bobič, Ljubo
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2001, št. 1 - št. 11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tarifno transportna obvestila : (TTO) : izhajajo v okviru Uradnih objav Slovenskih železnic
Urednik(i):Bobič, Ljubo
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2002, št. 1 - št. 12; 2003, št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradne objave
Urednik(i):Bobič, Ljubo
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2000, št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradne objave
Urednik(i):Bobič, Ljubo
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2001, št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradne objave
Urednik(i):Bobič, Ljubo
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2002, št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradne objave
Urednik(i):Bobič, Ljubo
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2003, št. 1 - št. 7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradne objave
Urednik(i):Bobič, Ljubo
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2004, št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradne objave
Urednik(i):Bobič, Ljubo
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2005, št. 2 - št. 11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradne objave
Urednik(i):Bobič, Ljubo
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2006, št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradne objave
Urednik(i):Bobič, Ljubo
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:2007, št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tarifno transportna obvestila : TTO
Urednik(i):Bobič, Ljubo | Golob, Stanka
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice
Zvezki:1998, št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tiri in čas
Urednik(i):Bogić, Mladen | Nedog-Urbančič, Alenka
Izdano:Ljubljana : Slovenske železnice - Železniški muzej
Zvezki:1998, št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znamkar : filatelistični informativni bilten
Urednik(i):Božič, Dušan | Ivanuša, Andrej | Linec, Milko
Izdano:Maribor : Filatelistično in numizmatično društvo Tabor
Zvezki:Leto 11 (1998), št. 37 - št. 38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:2006, [št.] 59 - [št.] 63
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:2008, [št.] 69 - [št.] 73
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : poštne znamke
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:2000, [št.] 28 - [št.] 33 (ni št. 29)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : poštne znamke
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:2002, [št.] 39 - [št.] 43
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : poštne znamke
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:2003, [št.] 44 - [št.] 48
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : poštne znamke
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:2004, [št.] 49 - [št.] 53
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : poštne znamke
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:2005, [št.] 54 - [št.] 58
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : poštne znamke
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:2007, [št.] 64 - [št.] 68
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : poštne znamke
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:2009, [št.] 74 - [št.] 78
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : poštne znamke
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:2010, [št.] 80 - [št.] 83
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : poštne znamke
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:2011, [št.] 84 - [št.] 87
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : priložnostne poštne znamke
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:[Maribor] : Pošta Slovenije
Zvezki:1998, št. 17 - št. 22 (ni št. 20)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : priložnostne poštne znamke
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:1999, [št.] 23 - [št.] 27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bulletin : special postage stamps
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:1998, [št.] 18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Das Bulletin : Sonderbriefmarken
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:1998, [Nr.] 18 - [Nr.] 19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Das Bulletin : Sonderbriefmarken
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Maribor : Pošta Slovenije
Zvezki:1999, [št.] 24 - [št.] 27 (ni št. 26)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nova filatelija : glasilo Filatelistične zveze Slovenije
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Ljubljana : Filatelistična zveza Slovenije
Zvezki:Letn. 17 (2001), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nova filatelija : glasilo Filatelistične zveze Slovenije
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Ljubljana : Filatelistična zveza Slovenije
Zvezki:Letn. 18 (2002), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nova filatelija : glasilo Filatelistične zveze Slovenije
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Ljubljana : Filatelistična zveza Slovenije
Zvezki:Letn. 19 (2003), št. 1 - št. 3/4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nova filatelija : glasilo Filatelistične zveze Slovenije
Urednik(i):Bračič, Bojan
Izdano:Ljubljana : Filatelistična zveza Slovenije
Zvezki:Letn. 20 (2004), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
1234

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010