Rezultati iskanja
 
123456
Časopisje
Naslov:Alter.zel
Izdano:[Ljubljana] : [samozal.] Dušan Gomsi
Zvezki:2009, št. 1 -
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Alter.zel
Izdano:[Ljubljana] : [samozal.] D. Gomsi
Zvezki:2010, št. 2 - št. 7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Belica : vestnik za oljkarje v Bregu
Izdano:Dolina : Občina
Zvezki:2001, poskusna št.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten Društva vinogradnikov Vinji Vrh - Bela Cerkev
Izdano:Šmarješke Toplice : Društvo vinogradnikov Vinji Vrh - Bela Cerkev
Zvezki:2005, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten Društva vinogradnikov Vinji Vrh - Bela Cerkev
Izdano:Šmarješke Toplice : Društvo vinogradnikov Vinji Vrh - Bela Cerkev
Zvezki:2006, št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Cvet ...
Izdano:Ljubljana : Semenarna Ljubljana
Zvezki:2006, št. 8-10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Cvetje za poletje ... : ponudba slovenskih vrtnarjev, združenih v GIZ-Profesionalno vrtnarsko družbo
Izdano:Podnart : GIZ-Profesionalna vrtnarska družba
Zvezki:2012
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Cvetje za poletje ... : ponudba slovenskih vrtnarjev, združenih v GIZ-Profesionalno vrtnarsko družbo
Izdano:Podnart : GIZ-Profesionalna vrtnarska družba
Zvezki:2013
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Cvetje za poletje ... : ponudba slovenskih vrtnarjev, združenih v GIZ-Profesionalno vrtnarsko družbo
Izdano:Podnart : GIZ-Profesionalna vrtnarska družba
Zvezki:2014
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Cvetje za poletje : ponudba slovenskih vrtnarjev, združenih v GIZ-Profesionalno vrtnarsko družbo
Izdano:[Podnart] : GIZ-Profesionalna vrtnarska družba
Zvezki:2015
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Cvičkarija
Izdano:Novo mesto : [s. n.]
Zvezki:2006
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Cvičkarija
Izdano:Novo mesto : Goga
Zvezki:2007
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Cvičkarija
Izdano:Novo mesto : Goga
Zvezki:2008
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Cvičkarija : bilten predstavitve festivala Cvičkarija, nekaj o enologiji in o vseh sodelujočih ter vinogradnikih in pokroviteljih
Izdano:Novo mesto : [s. n.]
Zvezki:2005
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Društveni bilten
Izdano:Šmarješke Toplice : Društvo vinogradnikov Vinji Vrh - Bela Cerkev
Zvezki:2008, št. 3/4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarjev priročnik ...
Izdano:Ljubljana : Agrosaat
Zvezki:2003
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarjev priročnik ...
Izdano:Ljubljana : Agrosaat
Zvezki:2004
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarjev priročnik ...
Izdano:Ljubljana : Agrosaat
Zvezki:2006 (izšlo 2005)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarjev priročnik ...
Izdano:Ljubljana : Agrosaat
Zvezki:2007
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarjev priročnik ...
Izdano:Ljubljana : Agrosaat
Zvezki:2008
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarjev priročnik ...
Izdano:Ljubljana : Agrosaat
Zvezki:2010
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarjev priročnik ...
Izdano:Ljubljana : Agrosaat
Zvezki:2011 (izšlo 2010)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarjev priročnik ...
Izdano:Ljubljana : Agrosaat
Zvezki:2012 (izšlo 2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarjev priročnik ...
Izdano:Ljubljana : Agrosaat
Zvezki:2013 (izšlo 2012)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gospodarjev priročnik ...
Izdano:Ljubljana : Agrosaat
Zvezki:2014 (izšlo 2013)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hmeljne sadike : bilten pridelovalcev brezvirusnega hmeljnega sadilnega materiala
Izdano:Žalec : Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
Zvezki:1996, feb.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kmetijske aktualne novice
Izdano:Ptuj : Kmetijsko gozdarski zavod ; Slovenska Bistrica : Kmetijska svetovalna služba
Zvezki:2006, št. 14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kmetijske aktualne novice
Izdano:Ptuj : Kmetijsko gozdarski zavod ; Slovenska Bistrica : Kmetijska svetovalna služba : Občina ; Oplotnica : Občina
Zvezki:2007, št. 16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kmetijski oglasnik : oglasnik za dobrega gospodarja
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas
Zvezki:2008, št. 1 - št. 38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kmetijski oglasnik : oglasnik za dobrega gospodarja
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas
Zvezki:2009, št. 1 - št. 51
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kmetijski oglasnik : oglasnik za dobrega gospodarja
Izdano:Ljubljana : Kmečki glas
Zvezki:2010, št. 1 - št. 52
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kmetovalec : glasilo kmetov
Izdano:Sevnica : Mercator KZ
Zvezki:1996, št. 31
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kmetovalec : glasilo kmetov
Izdano:Sevnica : Kmečka zadruga
Zvezki:2010, št. 119
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kmetovalec : glasilo kmetov
Izdano:Sevnica : Kmečka zadruga
Zvezki:2011, št. 120 - št. 121
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kmetovalec : glasilo kmetov
Izdano:Sevnica : Kmečka zadruga
Zvezki:2012, št. 122 - št. 126
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kmetovalec : glasilo kmetov
Izdano:Sevnica : Kmečka zadruga
Zvezki:2013, št. 127 - št. 130
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kmetovalec : glasilo kmetov
Izdano:Sevnica : Kmečka zadruga
Zvezki:2014, št. 131 - št. 134
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kmetovalec : glasilo kmetov
Izdano:Sevnica : Kmečka zadruga
Zvezki:2015, št. 135 - št. 136
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Komenda ... : ... sejem ...
Izdano:Komenda : Konjeniški klub, Odbor za sejme
Zvezki:2014
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Komenda ... : ... sejem ...
Izdano:Komenda : Konjeniški klub, Odbor za sejme
Zvezki:2015, mar., okt.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor
Zvezki:2004, [št.] 1 (izšlo 2005)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor
Zvezki:2008
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor
Zvezki:2008
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Orač : glasilo združenja za medsosedsko pomoč - Strojni krožek Savinjska dolina
Izdano:Žalec : Strojni krožek Savinjska dolina
Zvezki:2001, št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Panonska polja : strokovna revija za kmetijce
Izdano:Beltinci : Panvita
Zvezki:2007, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pinusov ključ : nasveti za zatiranje rastlinskih škodljivcev, bolezni in plevela ter evidenca opravljenih tretiranj
Izdano:Rače : Pinus
Zvezki:2012/2013 (izšlo avg. 2012)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o pridelovanju sladkorne pese in rezultati raziskav v letu ...
Izdano:Ormož : Tovarna sladkorja, Raziskovalna enota za sladkorno peso
Zvezki:1997 (izšlo mar. 1998)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o pridelovanju sladkorne pese in rezultati raziskav v letu ...
Izdano:Ormož : Tovarna sladkorja, Raziskovalna enota za sladkorno peso
Zvezki:1998 (izšlo mar. 1999)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o pridelovanju sladkorne pese in rezultati raziskav v letu ...
Izdano:Ormož : Tovarna sladkorja, Raziskovalna enota za sladkorno peso
Zvezki:1999 (izšlo mar. 2000)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o pridelovanju sladkorne pese in rezultati raziskav v letu ...
Izdano:Ormož : Tovarna sladkorja, Raziskovalna enota za sladkorno peso
Zvezki:2000 (izšlo mar. 2001)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o stanju kmetijstva, gozdarstva in živilstva v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Zvezki:1997 (izšlo 1998)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o stanju kmetijstva, gozdarstva in živilstva v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Zvezki:1998 (izšlo 2000)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovene agriculture, forestry and food industry : (statistical data)
Izdano:Ljubljana : Ministry of agriculture, forestry and food
Zvezki:1999
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenska zelenjava : bilten Slovenskega združenja za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave
Izdano:Maribor : Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave
Zvezki:2011, št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovensko kmetijstvo, gozdarstvo in živilstvo : (statistični podatki)
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Zvezki:1999
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tehnološki list
Izdano:Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije
Zvezki:[19]98, št. 70 - št. 76
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tehnološki list
Izdano:[Ljubljana] : Kmetijski inštitut Slovenije
Zvezki:1997, št. 69
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tehnološki list
Izdano:[Ljubljana] : Kmetijski inštitut Slovenije
Zvezki:2000, št. 80 - št. 81
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tehnološki list
Izdano:Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije
Zvezki:2002, št. 83 - št. 85
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tehnološki list
Izdano:Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije
Zvezki:2003, št. 86 - št. 88
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Umnemu kmetovalcu
Izdano:Idrija : Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija
Zvezki:2007, nov.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Umnemu kmetovalcu
Izdano:Idrija : Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija
Zvezki:2008, dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vrtnine : priloga
Izdano:Krško : Alex
Zvezki:2003, [jan.] - [dec.]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vrtnine : priloga
Izdano:Krško : Alex
Zvezki:2004, [jan.] - [dec.]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vrtnine : priloga
Izdano:Krško : Alex
Zvezki:2005, [jan.] - [dec.]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vrtnine : priloga
Izdano:Krško : RosSad
Zvezki:2006, [jan.] - [dec.]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vrtnine : priloga
Izdano:Krško : RosSad
Zvezki:2007, [jan.] - [dec.]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vrtnine : priloga
Izdano:Krško : RosSad
Zvezki:2008, [jan.] - [dec.]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vrtnine : priloga
Izdano:Krško : RosSad
Zvezki:2009, [jan.] - [dec.]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vrtnine : priloga
Izdano:Krško : RosSad
Zvezki:2010, [jan.] - [dec.]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vrtnine : priloga
Izdano:Krško : RosSad
Zvezki:2011, [jan.] - [dec.]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zelena dežela : glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Izdano:Ljubljana : Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Zvezki:2007, št. 55 - št. 61
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zelena dežela : glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Izdano:Ljubljana : Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Zvezki:2008, št. 62 - št. 71
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zelenjava iz integrirane pridelave : bilten Slovenskega združenja za integrirano pridelavo zelenjave
Izdano:Maribor : Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Zvezki:2013, št. 6 - št. 8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zelenjava iz integrirane pridelave : bilten Slovenskega združenja za integrirano pridelavo zelenjave
Izdano:Maribor : Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Zvezki:2014, št. 9, 11-12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zelenjava iz integrirane pridelave : bilten Slovenskega združenja za integrirano pridelavo zelenjave
Izdano:Maribor : Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Zvezki:2015, št. 13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sortna lista poljščin, vrtnin, vinske trte in sadnih rastlin za leto ...
Urednik(i): Ileršič, Jože
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano : Kmetijski inštitut Slovenije
Zvezki:1997
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tehnološki list
Urednik(i): Rečnik, Metka
Izdano:[Ljubljana] : Kmetijski inštitut Slovenije
Zvezki:1996, št.61 - št. 68
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kmetovalec : strokovna kmetijska revija : glasilo Društva kmetijskih svetovalcev Slovenije
Urednik(i):Abraham Panič, Zorica | Čop, Jure | Čop, Tatjana | Golob, Andrej
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba
Zvezki:Letn. 82 (2014), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kmetovalec : strokovna kmetijska revija : glasilo Društva kmetijskih svetovalcev Slovenije
Urednik(i):Abraham Panič, Zorica | Čop, Jure | Čop, Tatjana | Golob, Andrej
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba
Zvezki:Letn. 83 (2015), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kmetovalec : strokovna kmetijska revija : glasilo Društva kmetijskih svetovalcev Slovenije
Urednik(i):Abraham Panič, Zorica | Čop, Tatjana | Golob, Andrej
Izdano:Slovenj Gradec : Kmetijska založba
Zvezki:Letn. 81 (2013), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Suplement
Urednik(i):Adamič, France | Maček, Jože
Izdano:Ljubljana : Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze
Zvezki:1997, supl. 26 (Agronomija)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Urbano vrtičkanje
Urednik(i):Ajdnik, Helena
Izdano:Maribor : Hiša idej
Zvezki:2015, št. 1 - št. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Celež : interno glasilo Društva zeliščarjev Ljubljana
Urednik(i):Anderlič, Andrej | Gradišar, Milena
Izdano:Ljubljana : Društvo zeliščarjev
Zvezki:Letn. 13 (2010), št. 1/2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Celež : interno glasilo Društva zeliščarjev Ljubljana
Urednik(i):Anderlič, Andrej | Gradišar, Milena
Izdano:Ljubljana : Društvo zeliščarjev
Zvezki:Letn. 14 (2011), št. 1/2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gaia : revija Kluba Gaia
Urednik(i):Arh, Mira
Izdano:Vrhnika : Klub Gaia
Zvezki:Letn. 15 (2009), št. 144 - št. 153
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gaia : revija Kluba Gaia
Urednik(i):Arh, Mira
Izdano:Vrhnika : Klub Gaia
Zvezki:Letn. 16 (2010), št. 154 - št. 163
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gaia : revija Kluba Gaia
Urednik(i):Arh, Mira
Izdano:Vrhnika : Klub Gaia
Zvezki:Letn. 17 (2011), št. 164 - št. 173
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gaia : revija Kluba Gaia
Urednik(i):Arh, Mira
Izdano:Vrhnika : Klub Gaia
Zvezki:Letn. 18 (2012), št. 173 [i. e. 174] - št. 183
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gaia : revija Kluba Gaia
Urednik(i):Arh, Mira
Izdano:Vrhnika : Klub Gaia
Zvezki:Letn. 19 (2013), št. 184 - št. 193
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gaia : revija Kluba Gaia
Urednik(i):Arh, Mira
Izdano:Vrhnika : Klub Gaia
Zvezki:Letn. 20 (2014), št. 196 - št. 203
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gaia : revija Kluba Gaia
Urednik(i):Arh, Mira
Izdano:Vrhnika : Klub Gaia
Zvezki:Letn. 21 (2015), št. 204 - št. 213
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta agriculturae slovenica
Urednik(i):Batič, Franc | Dovč, Peter
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta
Zvezki:Letn. 101 (2013), št. 1 - št. 2; letn. 102 (2013), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta agriculturae slovenica
Urednik(i):Batič, Franc | Dovč, Peter
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta
Zvezki:Letn. 103 (2014), št. 1 - št. 2; letn. 104 (2014), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta agriculturae slovenica
Urednik(i):Batič, Franc | Dovč, Peter
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta
Zvezki:Letn. 105 (2015), št. 1 - št. 2; letn. 106 (2015), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta agriculturae slovenica
Urednik(i):Batič, Franc | Dovč, Peter
Izdano:Ljubljana : Biotehniška fakulteta
Zvezki:Letn. 99 (2012), št. 1 - št. 3; letn. 100 (2012), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Objave Fitosanitarne uprave Republike Slovenije
Urednik(i):Bogolin, Mateja | Grižon, Primož | Ileršič, Jože | Pečnik, Marinka | Rakovec, Helena
Izdano:Ljubljana : Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
Zvezki:Leto 9 (2008), št. 30 - št. 33
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Objave Fitosanitarne uprave Republike Slovenije
Urednik(i):Bogolin, Mateja | Grižon, Primož | Ileršič, Jože | Pečnik, Marinka | Rakovec, Helena | Rogelj-Zupan, Martina
Izdano:Ljubljana : Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
Zvezki:Leto 7 (2006), št. 22 - št. 25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Objave Fitosanitarne uprave Republike Slovenije
Urednik(i):Bogolin, Mateja | Grižon, Primož | Ileršič, Jože | Pečnik, Marinka | Rogelj-Zupan, Martina
Izdano:Ljubljana : Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
Zvezki:Leto 8 (2007), št. 26 - št. 29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sortna lista poljščin, vrtnin, vinske trte in sadnih rastlin za leto ...
Urednik(i):Bogolin, Mateja | Ileršič, Jože | Koruza, Jasna
Izdano:Ljubljana : Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin
Zvezki:2001
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
123456

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010