Rezultati iskanja
 
123
Časopisje
Naslov:Bilten
Izdano:Ljubljana : Društvo za celično in tkivno inženirstvo Slovenije
Zvezki:Letn. 2 (2006), [št. 2]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Biologija v šoli
Izdano:Ljubljana : Društvo učiteljev biologije Slovenije
Zvezki:Letn. 5 (1996), št. 1 - št. 2/3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:DOPPS v letu ...
Izdano:Ljubljana : Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Zvezki:2009 (izšlo mar. 2010)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Index seminum anno ... collectorum
Izdano:Ljubljana : Botanični vrt = Department of Biology, Botanical Garden
Zvezki:1996
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Index seminum anno ... collectorum
Izdano:Ljubljana : Botanični vrt
Zvezki:1997
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Index seminum anno ... collectorum
Izdano:Ljubljana : Botanični vrt
Zvezki:1998
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Index seminum anno ... collectorum
Izdano:Ljubljana : Botanični vrt
Zvezki:1999
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Index seminum anno ... collectorum
Izdano:Ljubljana : Botanični vrt
Zvezki:2000
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Index seminum anno ... collectorum
Izdano:Ljubljana : Botanični vrt
Zvezki:2001
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Index seminum anno ... collectorum
Izdano:Ljubljana : Botanični vrt
Zvezki:2002
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Index seminum anno ... collectorum
Izdano:Ljubljana : Botanični vrt
Zvezki:2003
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Index seminum anno ... collectorum
Izdano:Ljubljana : Botanični vrt
Zvezki:2004
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Index seminum anno ... collectorum
Izdano:Ljubljana : Botanični vrt Univerze v Ljubljani
Zvezki:2005
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Index seminum anno ... collectorum
Izdano:Ljubljana : Botanični vrt Univerze v Ljubljani
Zvezki:2006
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Index seminum anno ... collectorum
Izdano:Ljubljana : Botanični vrt Univerze v Ljubljani
Zvezki:2007
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:KaktuSI : glasilo Društva prijateljev kaktusov Slovenije = journal of The Slovenian society of cacti enthusiasts
Izdano:Celje : Društvo prijateljev kaktusov Slovenije
Zvezki:2009, [št.] 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ocena kemijskega in ekološkega stanja morja ter kakovosti vode v gojiščih školjk v letih ...
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:2007/2008/2009 (izšlo 2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu v letu ...
Izdano:Ljubljana : Inštitut za biologijo
Zvezki:1996
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu v letu ...
Izdano:Ljubljana : Nacionalni inštitut za biologijo
Zvezki:1997 (izšlo 1998)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu v letu ...
Izdano:Ljubljana : Nacionalni inštitut za biologijo
Zvezki:1999 (izšlo 2000)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu v letu ...
Izdano:Ljubljana : Nacionalni inštitut za biologijo
Zvezki:2003
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu v letu ...
Izdano:Ljubljana : Nacionalni inštitut za biologijo
Zvezki:2004 (izšlo avg. 2005)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu v letu ...
Izdano:Ljubljana : Nacionalni inštitut za biologijo
Zvezki:2012 (izšlo 2013)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu v letu ...
Izdano:Ljubljana : Nacionalni inštitut za biologijo
Zvezki:2013 (izšlo 2014)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zelenec : glasilo Društva za gojenje in proučevanje plazilcev in dvoživk
Izdano:Ljubljana : Društvo za gojenje in proučevanje plazilcev in dvoživk
Zvezki:Letn. 1 (1996), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zelenec : glasilo Društva za gojenje in proučevanje plazilcev in dvoživk = publication of The society for breeding and research of reptiles and amphibians
Izdano:Ljubljana : Društvo za gojenje in proučevanje plazilcev in dvoživk
Zvezki:1997, št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hladnikia
Urednik(i):Bačič, Tinka
Izdano:Ljubljana : Botanično društvo Slovenije
Zvezki:2012, [št.] 29 - [št.] 30
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hladnikia
Urednik(i):Bačič, Tinka
Izdano:Ljubljana : Botanično društvo Slovenije
Zvezki:2013, [št.] 31 - [št.] 32
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hladnikia
Urednik(i):Bačič, Tinka
Izdano:Ljubljana : Botanično društvo Slovenije
Zvezki:2014, [št.] 33 - [št.] 34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hladnikia
Urednik(i):Bačič, Tinka
Izdano:Ljubljana : Botanično društvo Slovenije
Zvezki:2015, [št.] 35 - [št.] 36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Erjavecia : bilten
Urednik(i):Bedjanič, Matjaž
Izdano:Ljubljana : Slovensko odonatološko društvo
Zvezki:2012, št. 27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Erjavecia : bilten
Urednik(i):Bedjanič, Matjaž
Izdano:Ljubljana : Slovensko odonatološko društvo
Zvezki:2013, št. 28
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Erjavecia : bilten
Urednik(i):Bedjanič, Matjaž
Izdano:Ljubljana : Slovensko odonatološko društvo
Zvezki:2014, št. 29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Erjavecia : bilten
Urednik(i):Bedjanič, Matjaž
Izdano:Ljubljana : Slovensko odonatološko društvo
Zvezki:2015, št. 30
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acrocephalus : glasilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije = journal of DOPPS - BirdLife Slovenia
Urednik(i):Božič, Luka
Izdano:Ljubljana : Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Zvezki:Letn. 31 (2010), št. 144 - št. 147
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acrocephalus : glasilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije = journal of DOPPS - BirdLife Slovenia
Urednik(i):Božič, Luka
Izdano:Ljubljana : Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Zvezki:Letn. 32 (2011), št. 148/149 - 150/151
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acrocephalus : glasilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije = journal of DOPPS - BirdLife Slovenia
Urednik(i):Božič, Luka
Izdano:Ljubljana : Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Zvezki:Letn. 33 (2012), št. 152/153
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acrocephalus : glasilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije = journal of DOPPS - BirdLife Slovenia
Urednik(i):Božič, Luka
Izdano:Ljubljana : Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Zvezki:Letn. 34 (2013), št. 156/157 - št. 158/159
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acrocephalus : glasilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije = Journal of Bird Watching and Bird Study Association of Slovenia
Urednik(i):Bračko, Fran | Geister, Iztok
Izdano:Ljubljana : Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Zvezki:Letn. 18 (1997), št. 80/81 - št. 85
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Environment & planning : information bulletin
Urednik(i):Bratanič, Dragica | Ogorelec Wagner, Vida
Izdano:Ljubljana : Ministry of Environment and Physical Planning
Zvezki:1997, no. 24 - no. 34 (ni št.: 26, 27)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Environment & planning : information bulletin
Urednik(i):Bratanič, Dragica | Ogorelec Wagner, Vida | Šetina-Miklič, Manca
Izdano:Ljubljana : Ministry of Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia
Zvezki:1998, [no.] 35 - [no.] 41 + posebna št. (ni št.: 36)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hacquetia
Urednik(i):Čarni, Andraž
Izdano:Ljubljana : ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija
Zvezki:Letn. 3 (2004), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hacquetia
Urednik(i):Čarni, Andraž
Izdano:Ljubljana : ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija
Zvezki:Letn. 4 (2005), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Svet ptic : revija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS
Urednik(i):Denac, Damijan
Izdano:Ljubljana : Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Zvezki:Letn. 10 (2004), št. 2, 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Svet ptic : revija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS
Urednik(i):Denac, Damijan
Izdano:Ljubljana : Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Zvezki:Letn. 9 (2003), št. 3 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bodi eko
Urednik(i):Dermota, Andraž | Žargi, Luka
Izdano:Ljubljana : Argos media
Zvezki:Letn. 1 (2011), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bodi eko
Urednik(i):Dermota, Andraž | Žargi, Luka
Izdano:Ljubljana : Argos media
Zvezki:Letn. 2 (2012), št. 4 - št. 14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bodi eko
Urednik(i):Dermota, Andraž | Žargi, Luka
Izdano:Ljubljana : Argos media
Zvezki:Letn. 3 (2013), št. 15 - št. 24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bodi eko
Urednik(i):Dermota, Andraž | Žargi, Luka
Izdano:Ljubljana : Argos media
Zvezki:Letn. 4 (2014), št. 28 - št. 36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bodi eko
Urednik(i):Dermota, Andraž | Žargi, Luka
Izdano:Ljubljana : Argos media
Zvezki:Letn. 5 (2015), št. 37 - št. 47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:KaktuSI : glasilo Društva prijateljev kaktusov Slovenije = journal of The Slovenian society of cacti enthusiasts
Urednik(i):Donko, Marjan
Izdano:Celje : Društvo prijateljev kaktusov Slovenije
Zvezki:2008, [št.] 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Image analysis & stereology : official journal of the International society for stereology
Urednik(i):Eržen, Ida
Izdano:Ljubljana : Image analysis and stereology editorial office, Institute of anatomy, Medical faculty
Zvezki:Vol. 21 (2002), no. 1 - no. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Image analysis & stereology : official journal of the International society for stereology
Urednik(i):Eržen, Ida
Izdano:Ljubljana : Image analysis and stereology editorial office, Institute of anatomy, Medical faculty
Zvezki:Vol. 22 (2003), no. 1 - no. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Image analysis & stereology : official journal of the International society for stereology
Urednik(i):Eržen, Ida
Izdano:Ljubljana : Image analysis and stereology editorial office, Institute of anatomy, Medical faculty
Zvezki:Vol. 23 (2004), no. 1 - no. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Image analysis & stereology : official journal of the International society for stereology
Urednik(i):Eržen, Ida
Izdano:Ljubljana : Image analysis and stereology editorial office, Institute of anatomy, Medical faculty
Zvezki:Vol. 24 (2005), no. 1 - no. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Image analysis & stereology : official journal of the International society for stereology
Urednik(i):Eržen, Ida
Izdano:Ljubljana : Image analysis and stereology editorial office, Institute of anatomy, Medical faculty
Zvezki:Vol. 25 (2006), no. 1 - no. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Image analysis & stereology : official journal of the International society for stereology
Urednik(i):Eržen, Ida
Izdano:Ljubljana : Image analysis and stereology editorial office, Institute of anatomy, Medical faculty
Zvezki:Vol. 26 (2007), no. 1 - no. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Image analysis & stereology : quantitative methods and applications : official journal of the International society for stereology
Urednik(i):Eržen, Ida
Izdano:Ljubljana : Image analysis and stereology editorial office, Institute of anatomy, Medical faculty
Zvezki:Vol. 27 (2008), no. 1 - no. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Image analysis & stereology : quantitative methods and applications : official journal of the International society for stereology
Urednik(i):Eržen, Ida
Izdano:Ljubljana : Image analysis and stereology editorial office, Institute of anatomy, Medical faculty
Zvezki:Vol. 28 (2009), no. 1 - no. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Image analysis & stereology : quantitative methods and applications : official journal of the International society for stereology
Urednik(i):Eržen, Ida
Izdano:Ljubljana : Institute of anatomy, Medical faculty
Zvezki:Vol. 29 (2010), no. 1 - no. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Image analysis & stereology : quantitative methods and applications : official journal of the International society for stereology
Urednik(i):Eržen, Ida
Izdano:Ljubljana : Institute of anatomy, Medical faculty
Zvezki:Vol. 30 (2011), no. 1 - no. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Image analysis & stereology : quantitative methods and applications : official journal of the International Society for Stereology
Urednik(i):Eržen, Ida
Izdano:Ljubljana : Institute of Anatomy, Medical Faculty
Zvezki:Vol. 31 (2012), no. 1 - no. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Image analysis & stereology : quantitative methods and applications : official journal of the International Society for Stereology
Urednik(i):Eržen, Ida
Izdano:Ljubljana : Institute of Anatomy, Medical Faculty
Zvezki:Vol. 32 (2013), no. 1 - no. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Image analysis & stereology : quantitative methods and applications : official journal of the International Society for Stereology
Urednik(i):Eržen, Ida
Izdano:Ljubljana : Institute of Anatomy, Medical Faculty
Zvezki:Vol. 33 (2014), no. 1 - no. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Image analysis & stereology : quantitative methods and applications : official journal of the International Society for Stereology
Urednik(i):Eržen, Ida | Kreft, Marko
Izdano:Ljubljana : Institute of Anatomy, Medical Faculty
Zvezki:Vol. 34 (2015), no. 1 - no. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hladnikia
Urednik(i):Frajman, Božo
Izdano:Ljubljana : Botanično društvo Slovenije
Zvezki:2009, [št.] 23 - [št.] 24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hladnikia
Urednik(i):Frajman, Božo
Izdano:Ljubljana : Botanično društvo Slovenije
Zvezki:2010, [št.] 25 - [št.] 26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hladnikia
Urednik(i):Frajman, Božo
Izdano:Ljubljana : Botanično društvo Slovenije
Zvezki:2011, [št.] 27 - [št.] 28
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hladnikia : glasilo Botaničnega društva Slovenije
Urednik(i):Frajman, Božo
Izdano:Ljubljana : Botanično društvo Slovenije
Zvezki:2007, [št.] 20
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hladnikia : glasilo Botaničnega društva Slovenije
Urednik(i):Frajman, Božo
Izdano:Ljubljana : Botanično društvo Slovenije
Zvezki:2008, [št.] 21
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acrocephalus : glasilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije = journal of Bird Watching and Bird Study Association of Slovenia
Urednik(i):Geister, Iztok
Izdano:Ljubljana : Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Zvezki:Letn. 17 (1996), št. 74 - št. 78/79
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acrocephalus : glasilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije = Journal of Bird Watching and Bird Study Association of Slovenia
Urednik(i):Geister, Iztok | Štumberger, Borut
Izdano:Ljubljana : Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Zvezki:Letn. 20 (1999), št. 92 - št. 97
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : Biološki inštitut J. Hadžija ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 10 (2002), no. 1 - no. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : Biološki inštitut J. Hadžija ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 11 (2003), no. 1 - no. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : Biološki inštitut J. Hadžija ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 12 (2004), no. 1 - no. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : Biološki inštitut J. Hadžija ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 13 (2005), no. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : Biološki inštitut J. Hadžija ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 14 (2006), no. 1 - no. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : Biološki inštitut J. Hadžija ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 15 (2007), no. 1 - no. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : Biološki inštitut J. Hadžija ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 16 (2008), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : Biološki inštitut J. Hadžija ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 17 (2009), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 18 (2010), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 19 (2011), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 20 (2012), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 21 (2013), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 22 (2014), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 23 (2015), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Biološki inštitut J. Hadžija ZRC SAZU : Prirodoslovni muzej Slovenije
Zvezki:Vol. 4 (1996) št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Biološki inštitut J. Hadžija ZRC SAZU : Prirodoslovni muzej Slovenije
Zvezki:Vol. 5 (1997), no. 1 - no. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : Biološki inštitut J. Hadžija ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 6 (1998), no. 1 - no. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : Biološki inštitut J. Hadžija ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 7 (1999), no. 1 - no. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta entomologica slovenica
Urednik(i):Gogala, Andrej
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije : Biološki inštitut J. Hadžija ZRC SAZU, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Zvezki:Vol. 9 (2001), no. 1 - no. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Environment & planning : information bulletin
Urednik(i):Gornik, Mateja | Janežič, Milena | Ogorelec Wagner, Vida
Izdano:Ljubljana : Ministry of Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia
Zvezki:2000, [no.] 56 - [no.] 64
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Environment & planning : information bulletin
Urednik(i):Gornik, Mateja | Ogorelec Wagner, Vida | Šetina-Miklič, Manca
Izdano:Ljubljana : Ministry of Environment and Physical Planning
Zvezki:1999, no. 45 - no. 55 (ni št.: 51-52)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Scopolia : glasilo Prirodoslovnega muzeja Slovenije = journal of the Natural History Museum of Slovenia
Urednik(i):Gregori, Janez
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije
Zvezki:1996, no. 35 - no. 36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Scopolia : glasilo Prirodoslovnega muzeja Slovenije = journal of the Slovenian Museum of Natural History
Urednik(i):Gregori, Janez
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije
Zvezki:1998, no. 39 - no. 40
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Scopolia : glasilo Prirodoslovnega muzeja Slovenije = journal of the Slovenian Museum of Natural History
Urednik(i):Gregori, Janez
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije
Zvezki:1999, no. 41 - no. 42 + supl. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Scopolia : glasilo Prirodoslovnega muzeja Slovenije = journal of the Slovenian Museum of Natural History
Urednik(i):Gregori, Janez
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije
Zvezki:2000, no. 43 - no. 45
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Scopolia : glasilo Prirodoslovnega muzeja Slovenije = journal of the Slovenian Museum of Natural History
Urednik(i):Gregori, Janez
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije
Zvezki:2001, no. 47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Scopolia : glasilo Prirodoslovnega muzeja Slovenije = journal of the Slovenian museum of natural history
Urednik(i):Gregori, Janez
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije
Zvezki:2002, no. 48 - no. 49
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Scopolia : revija Prirodoslovnega muzeja Slovenije = journal of the Slovenian museum of natural history
Urednik(i):Gregori, Janez
Izdano:Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije
Zvezki:2003, no. 50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
123

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010