Rezultati iskanja
 
12
Časopisje
Naslov:Agromet : mesečni agrometeorološki bilten
Izdano:Ljubljana : Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 40 (1996), no. 1 - no. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Agromet : mesečni agrometeorološki bilten = monthly agrometeorological bulletin
Izdano:Ljubljana : Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Agrometeorologija
Zvezki:Letn. 42 (1998), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Geološki zbornik
Izdano:Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo ; Velenje : Premogovnik
Zvezki:2000, [št.] 15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hidrološki letopis Slovenije
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 7 (nov. 1996) (izšlo 1998)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Meteorološki radar : časopis za krajane
Izdano:Ljubljana : Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije
Zvezki:1996, jan., apr., nov.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije
Urednik(i):Aljančič, Marko
Izdano:Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije
Zvezki:38 (1996)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije
Urednik(i):Aljančič, Marko
Izdano:Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije
Zvezki:39 (1997)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije
Urednik(i):Aljančič, Marko
Izdano:Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije
Zvezki:40 (1998)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije
Urednik(i):Aljančič, Marko
Izdano:Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije
Zvezki:41 (1999)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hidrološki letopis Slovenije ...
Urednik(i):Bat, Marjan | Rogelj, Damjan
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:Letn. 10 (1999) (izšlo mar. 2002)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Hidrološki letopis Slovenije ...
Urednik(i):Bat, Marjan | Rogelj, Damjan
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 9 (1998) (izšlo dec. 2000)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Geologija
Urednik(i):Bole, Bernarda | Ogorelec, Bojan | Šarabon-Bone, Andreja | Trebušak, Irena
Izdano:Ljubljana : Geološki zavod Slovenije
Zvezki:Knj. 50 (2007), [št.] 1 - [št.] 2 + Kazalo
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : glasilo Jamarskega kluba Železničar
Urednik(i):Brenčič, Miha | Čekada, Miha | Gedei, Peter | Lajovic, Aleš
Izdano:Ljubljana : Jamarski klub Železničar
Zvezki:2005, št. 24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Geologija
Urednik(i):Buser, Stanko
Izdano:Ljubljana : Geološki zavod : Slovensko geološko društvo
Zvezki:Knj. 39 (1996) (izšlo 1997)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Geologija
Urednik(i):Buser, Stanko
Izdano:Ljubljana : Geološki zavod : Slovensko geološko društvo
Zvezki:Knj. 40 (1997) (izšlo 1998)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razprave
Urednik(i):Cegnar, Tanja
Izdano:Ljubljana : Slovensko meteorološko društvo : Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije
Zvezki:1999, posebna št.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razprave
Urednik(i):Cegnar, Tanja
Izdano:Ljubljana : Slovensko meteorološko društvo : Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 32 (2000), št. 1/2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečni bilten
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Čerček-Hočevar, Andreja
Izdano:Ljubljana : Agencija RS za okolje
Zvezki:Letn. 10 (2003), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečni bilten
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Čerček-Hočevar, Andreja
Izdano:Ljubljana : Agencija RS za okolje
Zvezki:Letn. 9 (2002), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečni bilten
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Hrček, Dušan
Izdano:Ljubljana : Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 4 (1997), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečni bilten
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Hrček, Dušan
Izdano:Ljubljana : Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 5 (1998), št. 1 - št. 11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečni bilten
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Hrček, Dušan
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 7 (2000), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečni bilten
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Hrček, Dušan
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 8 (2001), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečni bilten
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Hrček, Dušan
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:Letn. 8 (2001), št. 4 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečni bilten
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Hrček, Dušan | Zupančič, Boris
Izdano:Ljubljana : Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 6 (1999), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše okolje : bilten Agencije RS za okolje
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Knez, Joško
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:Letn. 20 (2013), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše okolje : bilten Agencije RS za okolje
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Knez, Joško
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:Letn. 21 (2014), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše okolje : bilten Agencije RS za okolje
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Knez, Joško
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:Letn. 22 (2015), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše okolje : bilten Agencije RS za okolje
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Knez, Joško | Žlebir, Silvo
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:Letn. 19 (2012), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečni bilten
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Žlebir, Silvo
Izdano:Ljubljana : Agencija RS za okolje
Zvezki:Letn. 11 (2004), št. 2 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečni bilten
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Žlebir, Silvo
Izdano:Ljubljana : Agencija RS za okolje
Zvezki:Letn. 12 (2005), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečni bilten
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Žlebir, Silvo
Izdano:Ljubljana : Agencija RS za okolje
Zvezki:Letn. 13 (2006), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečni bilten
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Žlebir, Silvo
Izdano:Ljubljana : Agencija RS za okolje
Zvezki:Letn. 14 (2007), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše okolje : bilten Agencije RS za okolje
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Žlebir, Silvo
Izdano:Ljubljana : Agencija RS za okolje
Zvezki:Letn. 15 (2008), št. 1 - št. 12 + posebna št.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše okolje : bilten Agencije RS za okolje
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Žlebir, Silvo
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:Letn. 16 (2009), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše okolje : bilten Agencije RS za okolje
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Žlebir, Silvo
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:Letn. 17 (2010), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše okolje : bilten Agencije RS za okolje
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Žlebir, Silvo
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:Letn. 18 (2011), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : glasilo Jamarskega kluba Železničar
Urednik(i):Čekada, Miha | Gedei, Peter
Izdano:Ljubljana : Jamarski klub Železničar
Zvezki:2001, št. 22
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : glasilo Jamarskega kluba Železničar
Urednik(i):Čekada, Miha | Gedei, Peter
Izdano:Ljubljana : Jamarski klub Železničar
Zvezki:2003, št. 23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : glasilo Jamarskega kluba Železničar
Urednik(i):Čekada, Miha | Gedei, Peter
Izdano:Ljubljana : Jamarski klub Železničar
Zvezki:2006, št. 25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : glasilo Jamarskega kluba Železničar
Urednik(i):Čekada, Miha | Gedei, Peter
Izdano:Ljubljana : Jamarski klub Železničar
Zvezki:2008, št. 26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pod kapnikom : glasilo Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki
Urednik(i):Čuk, Alenka
Izdano:Kostanjevica na Krki : Klub jamarjev
Zvezki:2005, št. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pod kapnikom : glasilo Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki
Urednik(i):Čuk, Alenka
Izdano:Kostanjevica na Krki : Klub jamarjev
Zvezki:Leto 1 (2002), št. 2 - št. 3 (ni št. 1)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta carsologica. Supplementum
Urednik(i):Čuk, Alenka | Kranjc, Andrej, 1943- | Shaw, Trevor R. | Zupan Hajna, Nadja
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti ; Postojna : ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa
Zvezki:2002, suppl. I - suppl. II; 2003, suppl. I; 2004, suppl. I + suppl. IV
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta carsologica. Supplementum
Urednik(i):Čuk, Alenka | Kranjc, Andrej, 1943- | Trevor, R. Shaw
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti ; Postojna : ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa
Zvezki:2002, suppl. I - suppl. II
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu : v letu ...
Urednik(i):Dimkovski, Trajan | Šarabon-Bone, Andreja
Izdano:Ljubljana : Geološki zavod Slovenije
Zvezki:1999 (izšlo 2000)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta geotechnica Slovenica
Urednik(i):Dolinar, Bojana
Izdano:Maribor : Fakulteta za gradbeništvo
Zvezki:Vol. 11 (2014), [no.] 1 - [no.] 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta geotechnica Slovenica
Urednik(i):Dolinar, Bojana
Izdano:Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Zvezki:Vol. 12 (2015), [no.] 1 - [no.] 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta geotechnica Slovenica
Urednik(i):Dolinar, Bojana | Mauch, Borut | Škrabl, Stanislav | Trauner, Ludvik | Vrecl Kojc, Helena | Žlender, Bojan
Izdano:Maribor : Fakulteta za gradbeništvo
Zvezki:Vol. 10 (2013), [no.] 1 - [no.] 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta geotechnica Slovenica
Urednik(i):Dolinar, Bojana | Mauch, Borut | Škrabl, Stanislav | Trauner, Ludvik | Vrecl Kojc, Helena | Žlender, Bojan
Izdano:Maribor : Fakulteta za gradbeništvo
Zvezki:Vol. 6 (2009), [no.] 1 - [no.] 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta geotechnica Slovenica
Urednik(i):Dolinar, Bojana | Mauch, Borut | Škrabl, Stanislav | Trauner, Ludvik | Vrecl Kojc, Helena | Žlender, Bojan
Izdano:Maribor : Fakulteta za gradbeništvo
Zvezki:Vol. 7 (2010), [no.] 1 - [no.] 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta geotechnica Slovenica
Urednik(i):Dolinar, Bojana | Mauch, Borut | Škrabl, Stanislav | Trauner, Ludvik | Vrecl Kojc, Helena | Žlender, Bojan
Izdano:Maribor : Fakulteta za gradbeništvo
Zvezki:Vol. 8 (2011), [no.] 1 - [no.] 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta geotechnica Slovenica
Urednik(i):Dolinar, Bojana | Mauch, Borut | Škrabl, Stanislav | Trauner, Ludvik | Vrecl Kojc, Helena | Žlender, Bojan
Izdano:Maribor : Fakulteta za gradbeništvo
Zvezki:Vol. 9 (2012), [no.] 1 - [no.] 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vetrnica : glasilo Slovenskega meteorološkega društva
Urednik(i):Dolinar, Mojca
Izdano:Ljubljana : Slovensko meteorološko društvo
Zvezki:2009, [št.] 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vetrnica : glasilo Slovenskega meteorološkega društva
Urednik(i):Dolinar, Mojca
Izdano:Ljubljana : Slovensko meteorološko društvo
Zvezki:2010, [št.] 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vetrnica : glasilo Slovenskega meteorološkega društva
Urednik(i):Dolinar, Mojca
Izdano:Ljubljana : Slovensko meteorološko društvo
Zvezki:2011, [št.] 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vetrnica : glasilo Slovenskega meteorološkega društva
Urednik(i):Dolinar, Mojca
Izdano:Ljubljana : Slovensko meteorološko društvo
Zvezki:2012, [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vetrnica : glasilo Slovenskega meteorološkega društva
Urednik(i):Dolinar, Mojca
Izdano:Ljubljana : Slovensko meteorološko društvo
Zvezki:2013, [št.] 5 - [št.] 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vetrnica : glasilo Slovenskega meteorološkega društva
Urednik(i):Dolinar, Mojca
Izdano:Ljubljana : Slovensko meteorološko društvo
Zvezki:2014, [št.] 7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vetrnica : glasilo Slovenskega meteorološkega društva
Urednik(i):Dolinar, Mojca
Izdano:Ljubljana : Slovensko meteorološko društvo
Zvezki:2015, [št.] 8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glas podzemlja : glasilo Društva za raziskovanje jam Ljubljana
Urednik(i):Dular, Matej
Izdano:Ljubljana : Društvo za raziskovanje jam Ljubljana
Zvezki:2004, apr.; 2006, jun.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glas podzemlja : glasilo Društva za raziskovanje jam Ljubljana
Urednik(i):Dular, Matej
Izdano:Ljubljana : Društvo za raziskovanje jam Ljubljana
Zvezki:2011, mar.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glas podzemlja : glasilo Društva za raziskovanje jam Ljubljana
Urednik(i):Dular, Matej
Izdano:Ljubljana : Društvo za raziskovanje jam Ljubljana
Zvezki:2014, sep.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:RMZ - Materials and geoenvironment
Urednik(i):Fajfar, Peter | Likar, Jakob
Izdano:Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
Zvezki:Letn. 60 (2013), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:RMZ - Materials and geoenvironment
Urednik(i):Fajfar, Peter | Likar, Jakob
Izdano:Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
Zvezki:Letn. 61 (2014), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:RMZ - Materials and geoenvironment
Urednik(i):Fajfar, Peter | Likar, Jakob
Izdano:Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
Zvezki:Vol. 62 (2015), no. 1 - no. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology
Urednik(i):Fajfar, Peter | Likar, Jakob
Izdano:Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
Zvezki:Letn. 55 (2008), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology
Urednik(i):Fajfar, Peter | Likar, Jakob
Izdano:Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
Zvezki:Letn. 56 (2009), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology
Urednik(i):Fajfar, Peter | Likar, Jakob
Izdano:Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
Zvezki:Letn. 57 (2010), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology
Urednik(i):Fajfar, Peter | Likar, Jakob
Izdano:Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
Zvezki:Letn. 58 (2011), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology
Urednik(i):Fajfar, Peter | Likar, Jakob
Izdano:Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
Zvezki:Letn. 59 (2012), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Geološki zbornik
Urednik(i):Fister, Matej | Horvat, Aleksander | Zupančič, Nina
Izdano:Ljubljana : Oddelek za geologijo Univerze v Ljubljani
Zvezki:1997, št. 11 - št. 13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta carsologica
Urednik(i):Gabrovšek, Franci
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti ; Postojna : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa
Zvezki:Letn. 40 (2011), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta carsologica
Urednik(i):Gabrovšek, Franci
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti ; Postojna : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa
Zvezki:Letn. 41 (2012), št. 1 - št. 2/3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta carsologica
Urednik(i):Gabrovšek, Franci
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti ; Postojna : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa
Zvezki:Letn. 42 (2013), št. 1 - št. 2/3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta carsologica
Urednik(i):Gabrovšek, Franci
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti ; Postojna : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa
Zvezki:Letn. 43 (2014), št. 1 - št. 2/3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acta carsologica
Urednik(i):Gabrovšek, Franci
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti ; Postojna : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa
Zvezki:Letn. 44 (2015), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Jamar
Urednik(i):Gedei, Peter
Izdano:Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije
Zvezki:Leto 1 (2008), promocijska št. - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Jamar
Urednik(i):Gedei, Peter
Izdano:Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije
Zvezki:Leto 2 (2009), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Jamar
Urednik(i):Gedei, Peter
Izdano:Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije
Zvezki:Leto 3 (2010), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Jamar
Urednik(i):Gedei, Peter
Izdano:Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije
Zvezki:Leto 4 (2011), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Jamar
Urednik(i):Gedei, Peter
Izdano:Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije
Zvezki:Leto 5 (2012), št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Jamar
Urednik(i):Gedei, Peter
Izdano:Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije
Zvezki:Leto 6 (2014), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Jamar
Urednik(i):Gedei, Peter
Izdano:Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije
Zvezki:Leto 7 (2015), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije
Urednik(i):Gedei, Peter | Mihevc, Andrej
Izdano:Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije
Zvezki:44 (2002)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije
Urednik(i):Gedei, Peter | Mihevc, Andrej
Izdano:Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije
Zvezki:45 (2003)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije
Urednik(i):Gedei, Peter | Mihevc, Andrej
Izdano:Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije
Zvezki:46 (2006)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology
Urednik(i):Gontarev, Vasilij
Izdano:Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
Zvezki:Letn. 45 (1998), št. 1/2 - št. 3/4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology
Urednik(i):Gontarev, Vasilij
Izdano:Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
Zvezki:Letn. 46 (1999), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Rudarsko-metalurški zbornik : revija za rudarstvo, metalurgijo in geologijo
Urednik(i):Gontarev, Vasilij
Izdano:Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta : Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
Zvezki:Letn. 43 (1996), št. 1/2 - št. 3/4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Rudarsko-metalurški zbornik : revija za rudarstvo, metalurgijo in geologijo
Urednik(i):Gontarev, Vasilij | Paulin, Andrej
Izdano:Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
Zvezki:Letn. 44 (1997), št. 1/2 - št. 3/4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Geologija
Urednik(i):Gosar, Mateja
Izdano:Ljubljana : Geološki zavod Slovenije
Zvezki:53 (2010), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Geologija
Urednik(i):Gosar, Mateja
Izdano:Ljubljana : Geološki zavod Slovenije
Zvezki:54 (2011), št. 1 - št. 2 + suppl.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Geologija
Urednik(i):Gosar, Mateja
Izdano:Ljubljana : Geološki zavod Slovenije
Zvezki:55 (2012), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Geologija
Urednik(i):Gosar, Mateja
Izdano:Ljubljana : Geološki zavod Slovenije
Zvezki:56 (2013), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Geologija
Urednik(i):Gosar, Mateja
Izdano:Ljubljana : Geološki zavod Slovenije
Zvezki:57 (2014), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Geologija
Urednik(i):Gosar, Mateja
Izdano:Ljubljana : Geološki zavod Slovenije
Zvezki:58 (2015), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : glasilo Jamarskega kluba Železničar
Urednik(i):Gostinčar, Petra
Izdano:Ljubljana : Jamarski klub Železničar
Zvezki:2012, št. 28
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten : glasilo Jamarskega kluba Železničar
Urednik(i):Gostinčar, Petra
Izdano:Ljubljana : Jamarski klub Železničar
Zvezki:2014, št. 29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Geološki zbornik
Urednik(i):Horvat, Aleksander
Izdano:Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
Zvezki:2003, [št.] 17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010