Rezultati iskanja
 
12
Časopisje
Naslov:Blejske delavnice iz fizike
Izdano:Ljubljana : DMFA - založništvo
Zvezki:Letn. 1 (2000), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Blejske delavnice iz fizike
Izdano:Ljubljana : DMFA - založništvo
Zvezki:Letn. 10 (2009), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Blejske delavnice iz fizike
Izdano:Ljubljana : DMFA - založništvo
Zvezki:Letn. 11 (2010), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Blejske delavnice iz fizike
Izdano:Ljubljana : DMFA - založništvo
Zvezki:Letn. 12 (2011), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Blejske delavnice iz fizike
Izdano:Ljubljana : DMFA - založništvo
Zvezki:Letn. 13 (2012), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Blejske delavnice iz fizike
Izdano:Ljubljana : DMFA - založništvo
Zvezki:Letn. 14 (2013), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Blejske delavnice iz fizike
Izdano:Ljubljana : DMFA - založništvo
Zvezki:Letn. 15 (2014), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Blejske delavnice iz fizike
Izdano:Ljubljana : DMFA - založništvo
Zvezki:Letn. 16 (2015), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Blejske delavnice iz fizike
Izdano:Ljubljana : DMFA - založništvo
Zvezki:Letn. 2 (2001), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Blejske delavnice iz fizike
Izdano:Ljubljana : DMFA - založništvo
Zvezki:Letn. 3 (2002), št. 1/2 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Blejske delavnice iz fizike
Izdano:Ljubljana : DMFA - založništvo
Zvezki:Letn. 4 (2003), št. 2/3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Blejske delavnice iz fizike
Izdano:Ljubljana : DMFA - založništvo
Zvezki:Letn. 5 (2004), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Blejske delavnice iz fizike
Izdano:Ljubljana : DMFA - založništvo
Zvezki:Letn. 6 (2005), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Blejske delavnice iz fizike
Izdano:Ljubljana : DMFA - založništvo
Zvezki:Letn. 7 (2006), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Blejske delavnice iz fizike
Izdano:Ljubljana : DMFA - založništvo
Zvezki:Letn. 8 (2007), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Blejske delavnice iz fizike
Izdano:Ljubljana : DMFA - založništvo
Zvezki:Letn. 9 (2008), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce : Stefanovo priznanje
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:1996
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Jedrce Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije
Izdano:Ljubljana : Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
Zvezki:2005, jan. - dec.; 2006, feb./mar. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Jedrce Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije
Izdano:Ljubljana : Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
Zvezki:2007, jan./feb. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obsevanost prebivalcev Slovenije : za leto ...
Izdano:Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu
Zvezki:2008 (izšlo mar. 2009)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o obsevanosti prebivalcev Slovenije v letu ...
Izdano:Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu
Zvezki:2013
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o obsevanosti prebivalcev Slovenije v letu...
Izdano:Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu
Zvezki:2009 (izšlo mar. 2010)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o obsevanosti prebivalcev Slovenije v letu...
Izdano:Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu
Zvezki:2010 (izšlo mar. 2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:V.I.D. : very important data : revija optike Clarus za zdrav pogled
Izdano:Ljubljana : Optika Clarus
Zvezki:2005, št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vakuumist : časopis za vakuumsko znanost, tehniko in tehnologije, vakuumsko metalurgijo, tanke plasti, površine in fiziko plazme
Urednik(i):Čekada, Miha
Izdano:Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
Zvezki:Letn. 30 (2010), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vakuumist : časopis za vakuumsko znanost, tehniko in tehnologije, vakuumsko metalurgijo, tanke plasti, površine in fiziko plazme
Urednik(i):Čekada, Miha
Izdano:Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
Zvezki:Letn. 31 (2011), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vakuumist : časopis za vakuumsko znanost, tehniko in tehnologije, vakuumsko metalurgijo, tanke plasti, površine in fiziko plazme
Urednik(i):Čekada, Miha
Izdano:Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
Zvezki:Letn. 32 (2012), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vakuumist : časopis za vakuumsko znanost, tehniko in tehnologije, vakuumsko metalurgijo, tanke plasti, površine in fiziko plazme
Urednik(i):Čekada, Miha
Izdano:Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
Zvezki:Letn. 33 (2013), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vakuumist : časopis za vakuumsko znanost, tehniko in tehnologije, vakuumsko metalurgijo, tanke plasti, površine in fiziko plazme
Urednik(i):Čekada, Miha
Izdano:Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
Zvezki:Letn. 34 (2014), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vakuumist : časopis za vakuumsko znanost, tehniko in tehnologije, vakuumsko metalurgijo, tanke plasti, površine in fiziko plazme
Urednik(i):Čekada, Miha
Izdano:Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
Zvezki:Letn. 35 (2015), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko
Urednik(i):Černe, Miran | Lavrič, Boris
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 45 (1998), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko
Urednik(i):Černe, Miran | Lavrič, Boris
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 46 (1999), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko
Urednik(i):Černe, Miran | Lavrič, Boris | Magajna, Bojan
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 44 (1997), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Černe, Miran | Vencelj, Marija
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 26 (1998/1999), št. 4 - št. 6; letn. 27 (1999/2000), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Drnovšek, Roman
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 49 (2002), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko : glasilo Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Drnovšek, Roman
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 50 (2003), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko : glasilo Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Drnovšek, Roman
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 51 (2004), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko : glasilo Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Drnovšek, Roman
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 52 (2005), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Juvan, Martin | Lavrič, Boris
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 48 (2001), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Juvan, Martin | Vencelj, Marija
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 28 (2000/2001), št. 4 - št. 6; letn. 29 (2001/2002), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Klavžar, Maja
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 32 (2004/2005), št. 4 - št. 6; letn. 33 (2005/2006), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Klavžar, Maja
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 33 (2005/2006), št. 4 - št. 6 ; letn. 34 (2006/2007), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Klavžar, Maja
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 34 (2006/2007), št. 4 - št. 6 ; letn. 35 (2007/2008), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Klavžar, Maja
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 35 (2007/2008), št. 4 - št. 6 ; letn. 36 (2008/2009), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Klavžar, Maja
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 36 (2008/2009), št. 5 - št. 6; letn. 37 (2009/2010), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Klavžar, Maja | Mohorič, Aleš | Petkovšek, Marko
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 37 (2009/2010), št. 4 - št. 6; letn. 38 (2010/2011), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Klavžar, Maja | Vencelj, Marija
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 30 (2002/03), št. 4 - št. 6; letn. 31 (2003/04), št. 1 - št. 3 + kazalo
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Klavžar, Maja | Vencelj, Marija
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 31 (2003/04), št. 4 - št. 6; letn. 32 (2004/2005), št. 1 - št. 2/3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko : glasilo Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Petkovšek, Marko | Strle, Sašo
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 57 (2010), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko : glasilo Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Strle, Sašo
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 55 (2008), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko : glasilo Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Strle, Sašo
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 56 (2009), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko : glasilo Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Strle, Sašo | Šemrl, Peter
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 54 (2007), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko : glasilo Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Šemrl, Peter
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 53 (2006), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Dobovišek, Mirko | Vencelj, Marija
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 29 (2001/02), št. 4 - št. 6; letn. 30 (2002/03), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novice : elektromagnetna sevanja
Urednik(i):Gajšek, Peter
Izdano:Ljubljana : Projekt forum EMS
Zvezki:2004, [št.] 1 - [št.] 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novice : elektromagnetna sevanja
Urednik(i):Gajšek, Peter
Izdano:Ljubljana : Projekt forum EMS
Zvezki:2005, [št.] 3 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novice : elektromagnetna sevanja
Urednik(i):Gajšek, Peter
Izdano:Ljubljana : Projekt forum EMS
Zvezki:2006, [št.] 5 - [št.] 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško : poročilo za leto ...
Urednik(i):Glavič-Cindro, Denis | Lipoglavšek, Matej
Izdano:Ljubljana : Institut "Jožef Stefan"
Zvezki:2013 (izšlo 2014)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško : poročilo za leto ...
Urednik(i):Glavič-Cindro, Denis | Zorko, Benjamin
Izdano:Ljubljana : Institut "Jožef Stefan"
Zvezki:2014 (izšlo 2015)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško : poročilo za leto ...
Urednik(i):Glavič-Cindro, Denis | Zorko, Benjamin
Izdano:Ljubljana : Institut "Jožef Stefan"
Zvezki:2015 (izšlo 2016)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Golež, Tine
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 11 (2005), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Golež, Tine
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 11 (2006), št. 2; Letn. 12 (2006), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Golež, Tine
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 12 (2007), št. 2; Letn. 13 (2007), št. 1/2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Golež, Tine
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 14 (2008), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Golež, Tine
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 15 (2009), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Golež, Tine
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 16 (2010), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Golež, Tine
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 17 (2011), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Golež, Tine
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 18 (2012), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Golež, Tine
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 19 (2013), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Golež, Tine
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 19 (2014), št. 2 ; letn. 20 (2014), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Hribar, Marjan | Oblak, Seta
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 2 (1996), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Hribar, Marjan | Oblak, Seta
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 3 (1997), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Hribar, Marjan | Oblak, Seta
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 4 (1998), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko
Urednik(i):Juvan, Martin | Lavrič, Boris
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 47 (2000), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Juvan, Martin | Vencelj, Marija
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 27 (1999/2000), št. 3 - št. 6; letn. 28 (2000/2001), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko
Urednik(i):Lavrič, Boris | Magajna, Bojan
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 43 (1996), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Legiša, Peter | Mohorič, Aleš
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 40 (2012/2013), št. 4 - št. 6; letn. 41 (2013/2014), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Legiša, Peter | Mohorič, Aleš
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 41 (2013/2014), št. 4 - št. 6; letn. 42 (2014/2015), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Legiša, Peter | Mohorič, Aleš
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 42 (2014/2015), št. 4 - št. 6; letn. 43 (2015/2016), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Legiša, Peter | Mohorič, Aleš | Petkovšek, Marko
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 39 (2011/2012), št. 4 - št. 6; letn. 40 (2012/2013), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko : glasilo Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Urednik(i):Legiša, Peter | Strle, Sašo
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 60 (2013), št. 1 - št. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko : glasilo Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Urednik(i):Legiša, Peter | Strle, Sašo
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 61 (2014), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obzornik za matematiko in fiziko : glasilo Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Urednik(i):Legiša, Peter | Strle, Sašo
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 62 (2015), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Magajna, Bojan | Vencelj, Marija
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 23 (1995/1996), št. 3 - št. 6, letn. 24 (1996/1997), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Urednik(i):Mohorič, Aleš | Petkovšek, Marko
Izdano:Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Zvezki:Letn. 38 (2010/2011), št. 4 - št. 6; letn. 39 (2011/2012), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Munih, Marko
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 10 (2004), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Munih, Marko
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 8 (2002), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Munih, Marko
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 9 (2003), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Oblak, Seta
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 5 (1999), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Oblak, Seta
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 6 (2000), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fizika v šoli
Urednik(i):Oblak, Seta
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:Letn. 7 (2001), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vakuumist : časopis za vakuumsko znanost, tehniko in tehnologije, vakuumsko metalurgijo, tanke plasti, površine in fiziko plazme
Urednik(i):Panjan, Peter
Izdano:Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
Zvezki:Letn. 17 (1997), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vakuumist : časopis za vakuumsko znanost, tehniko in tehnologije, vakuumsko metalurgijo, tanke plasti, površine in fiziko plazme
Urednik(i):Panjan, Peter
Izdano:Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
Zvezki:Letn. 18 (1998), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vakuumist : časopis za vakuumsko znanost, tehniko in tehnologije, vakuumsko metalurgijo, tanke plasti, površine in fiziko plazme
Urednik(i):Panjan, Peter
Izdano:Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
Zvezki:Letn. 19 (1999), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vakuumist : časopis za vakuumsko znanost, tehniko in tehnologije, vakuumsko metalurgijo, tanke plasti, površine in fiziko plazme
Urednik(i):Panjan, Peter
Izdano:Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
Zvezki:Letn. 20 (2000), št. 1 - št. 3/4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vakuumist : časopis za vakuumsko znanost, tehniko in tehnologije, vakuumsko metalurgijo, tanke plasti, površine in fiziko plazme
Urednik(i):Panjan, Peter
Izdano:Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
Zvezki:Letn. 21 (2001), št. 1 - št. 3/4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vakuumist : časopis za vakuumsko znanost, tehniko in tehnologije, vakuumsko metalurgijo, tanke plasti, površine in fiziko plazme
Urednik(i):Panjan, Peter
Izdano:Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
Zvezki:Letn. 22 (2002), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vakuumist : časopis za vakuumsko znanost, tehniko in tehnologije, vakuumsko metalurgijo, tanke plasti, površine in fiziko plazme
Urednik(i):Panjan, Peter
Izdano:Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
Zvezki:Letn. 23 (2003), št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vakuumist : časopis za vakuumsko znanost, tehniko in tehnologije, vakuumsko metalurgijo, tanke plasti, površine in fiziko plazme
Urednik(i):Panjan, Peter
Izdano:Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
Zvezki:Letn. 24 (2004), št. 1/2 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vakuumist : časopis za vakuumsko znanost, tehniko in tehnologije, vakuumsko metalurgijo, tanke plasti, površine in fiziko plazme
Urednik(i):Panjan, Peter
Izdano:Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
Zvezki:Letn. 25 (2005), št. 1/2 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010