Rezultati iskanja
 
12345
Časopisje
Naslov:Air pollution in Slovenia : year ...
Izdano:Ljubljana : Ministry of Environment and Regional Planning, Hidrometeorological Institute of Slovenia
Zvezki:1996 (izšlo 1998)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:EGES : energetika, gospodarstvo in ekologija skupaj
Izdano:Ljubljana : Energetika marketing
Zvezki:Leto 18 (2014), št. 1 - št. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:EGES : energetika, gospodarstvo in ekologija skupaj
Izdano:Logatec : Energetika marketing
Zvezki:Leto 19 (2015), št. 1 - št. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ekoregija : priloga Notranjsko-kraških novic
Izdano:[Logatec : Notranjske novice]
Zvezki:2008, št. 1/2 - št. 27/28
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ekoregija : priloga Notranjsko-kraških novic
Izdano:[Logatec : Notranjske novice]
Zvezki:2009, št. 29 - št. 45
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost mejnih vodotokov med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:2011 (izšlo okt. 2012)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost mejnih vodotokov med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:2012 (izšlo mar. 2014)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost mejnih vodotokov med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:2014 (izšlo 2015)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost zraka v Sloveniji v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
Zvezki:2013 (izšlo 2014)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost zraka v Sloveniji v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
Zvezki:2014 (izšlo 2015)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kraški rob : glasilo prebivalcev Kraškega roba
Izdano:Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Projekt LIFE - Natura
Zvezki:Letn. 1 (2003), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Marjetica : časopis o gospodarjenju z odpadki
Izdano:Koper : Komunala
Zvezki:2004, št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Marjetica : časopis o urejanju in varovanju okolja
Izdano:Koper : Komunala
Zvezki:2009, št. 13 - št. 14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Marjetica : časopis o urejanju in varovanju okolja
Izdano:Koper : Komunala
Zvezki:2010, št. 15 - št. 16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Marjetica : časopis o urejanju in varovanju okolja
Izdano:Koper : Komunala
Zvezki:2011, št. 17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Modri Jan : revija za spoznavanje in ohranjanje narave
Izdano:Ljubljana : Slovenske elektrarne
Zvezki:Letn. 2 (2011), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Modri Jan : revija za spoznavanje in ohranjanje narave
Izdano:Ljubljana : Slovenske elektrarne
Zvezki:Letn. 3 (2012), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Modri Jan : revija za spoznavanje in ohranjanje narave
Izdano:Ljubljana : Holding Slovenske elektrarne
Zvezki:Letn. 4 (2013), št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Modri Jan : revija za spoznavanje in ohranjanje narave
Izdano:Ljubljana : Holding Slovenske elektrarne
Zvezki:Letn. 5 (2014), št. 3 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naravna dediščina
Izdano:Ljubljana : Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije
Zvezki:2006, št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naravna dediščina : glasilo društva
Izdano:Ljubljana : Društvo Dondes
Zvezki:2005, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novice Notranjskega regijskega parka
Izdano:Cerknica : Notranjski regijski park
Zvezki:Letn. 1 (2007), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novice Notranjskega regijskega parka
Izdano:Cerknica : Notranjski regijski park
Zvezki:Letn. 2 (2008), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novice Notranjskega regijskega parka
Izdano:Cerknica : Notranjski regijski park
Zvezki:Letn. 3 (2009), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ocena kemijskega stanja podzemne vode v Sloveniji v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:2014 (izšlo 2015)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ocena kemijskega stanja podzemnih voda v Sloveniji v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:2011 (izšlo okt. 2012)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ocena stanja rek v Sloveniji v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:2011 (izšlo 2013)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ocena stanja rek v Sloveniji v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:2012/2013 (izšlo 2015)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okolje & mi : informativni bilten
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Zvezki:2012, [št.] 160 - [št.] 161
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okolje & prostor : informativni bilten
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor
Zvezki:2009, [št.] 136 - [št.] 142
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okolje & prostor : informativni bilten
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor
Zvezki:2010, [št.] 143 - [št.] 150
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okolje & prostor : informativni bilten
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor
Zvezki:2011, [št.] 151 - [št.] 156
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okolje & prostor : informativni bilten
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor
Zvezki:2012, [št.] 157 - [št.] 159
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okolje Zasavja : informativni bilten Zasavske ekološke skupine - EKOS Zasavje
Izdano:Trbovlje : EKOS Zasavje
Zvezki:Letn. 4 (1998), št. 1 - št. 3/4 (ni št. 2)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo monitoringa kakovosti voda za življenje sladkovodnih vrst rib za leto ...
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:2006 (izšlo jun. 2007)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo monitoringa kakovosti voda za življenje sladkovodnih vrst rib za leto ...
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:2007 (izšlo feb. 2009)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo monitoringa kakovosti voda za življenje sladkovodnih vrst rib za leto ...
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:2008 (izšlo okt. 2009)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o kakovosti mejnih vodotokov med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:2009 (izšlo sep. 2010)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o kakovosti mejnih vodotokov med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:2010 (izšlo sep. 2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o kakovosti podzemne vode v Sloveniji v letih ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:2007/2008 (izšlo 2009)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o kakovosti podzemne vode v Sloveniji v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:2009 (izšlo 2010)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o kakovosti podzemne vode v Sloveniji v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:2010 (izšlo nov. 2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o ravnanju z okoljem in poročilo o varnosti in zdravju pri delu
Izdano:Kranj : Elektro Gorenjska
Zvezki:2009 (izšlo 2010)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o ravnanju z okoljem in poročilo o varnosti in zdravju pri delu
Izdano:Kranj : Elektro Gorenjska
Zvezki:2010 (izšlo 2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o stanju okolja Mestne občine Maribor v letih ...
Izdano:Maribor : Mestna občina - Zavod za varstvo okolja
Zvezki:2000/2001 (izšlo 2002)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o stanju okolja Mestne občine Maribor v letu ...
Izdano:Maribor : Mestna občina - Zavod za varstvo okolja
Zvezki:1998
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o stanju okolja v občini Domžale
Izdano:Domžale : Občina
Zvezki:2002
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Register zakonodaje varstva okolja Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor ; Radovljica : Medium
Zvezki:Letn. 1 (1997)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The BTC company sustainability report for ...
Izdano:Ljubljana : BTC
Zvezki:2015 (izšlo apr. 2016)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The Bulletin
Izdano:Ljubljana : Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, Predstavniška pisarna
Zvezki:1999, feb. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The Bulletin : bilten
Izdano:Ljubljana : Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, Predstavniška pisarna
Zvezki:1998, apr., jul./avg.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The Bulletin : bilten REC-a v Sloveniji
Izdano:Ljubljana : Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, Predstavniška pisarna
Zvezki:2000, mar., nov.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Trajnostno poročilo družbe BTC ...
Izdano:Ljubljana : BTC
Zvezki:2013
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Trajnostno poročilo družbe BTC ...
Izdano:Ljubljana : BTC
Zvezki:2014
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Trajnostno poročilo družbe BTC ...
Izdano:Ljubljana : BTC
Zvezki:2015 (izšlo mar. 2016)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Umano tera : informativno glasilo za okolje in trajnostni razvoj
Izdano:Ljubljana : Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Zvezki:Letn. 4 (1999), št. 7/8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Umano tera : informativno glasilo za okolje in trajnostni razvoj
Izdano:Ljubljana : Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova
Zvezki:Letn. 5 (2000), št. 9 - št. 11/12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zeleni kras : priloga Notranjsko-kraških novic
Izdano:[Logatec : Notranjske novice]
Zvezki:2009, št. 46 - št. 48
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zeleni listki : glasilo Društva za varstvo okolja Pomurja
Izdano:Murska Sobota : Društvo za varstvo okolja Pomurja
Zvezki:1997, št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zeleni listki : glasilo Društva za varstvo okolja Pomurja
Izdano:Murska Sobota : Društvo za varstvo okolja Pomurja
Zvezki:1998, št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gea : svet je tvoj
Urednik(i):Bajželj, Maja
Izdano:Ljubljana : Mladinska knjiga Založba
Zvezki:Letn. 13 (2003), [št.] 1 - [št.] 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gea : življenje sveta
Urednik(i):Bajželj, Maja
Izdano:Ljubljana : Mladinska knjiga Založba
Zvezki:Letn. 12 (2002), [št.] 1 - [št.] 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gea : življenje sveta
Urednik(i):Bajželj, Maja | Leskovec, Jana
Izdano:Ljubljana : Mladinska knjiga Založba
Zvezki:Letn. 11 (2001), [št.] 1 - [št.] 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okolje
Urednik(i):Berce Bratko, Branka
Izdano:Ljubljana : SEG - Center za ekološke dejavnosti
Zvezki:Letn. 7 (1999), št. 1/2 - št. 3/4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okolje
Urednik(i):Berce Bratko, Branka
Izdano:Ljubljana : SEG - Center za ekološke dejavnosti
Zvezki:Letn. 9 (2001), št. 1/2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost kopalnih voda na naravnih kopališčih in na kopalnih območjih v Sloveniji v letih ... in ...
Urednik(i):Bitenc, Katarina | Gale, Ivanka | Poje, Mateja
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo
Zvezki:2008/2009 (izšlo 2010)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Svet pod Triglavom : Triglavski narodni park za prebivalce, obiskovalce, prijatelje in podpornike
Urednik(i):Bizjak, Janez
Izdano:Bled : Javni zavod Triglavski narodni park
Zvezki:2002, št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Svet pod Triglavom : Triglavski narodni park za prebivalce, obiskovalce, prijatelje in podpornike
Urednik(i):Bizjak, Janez
Izdano:Bled : Javni zavod Triglavski narodni park
Zvezki:2004, št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Triglavski razgledi : znanstveno-izobraževalni časopis Triglavskega narodnega parka
Urednik(i):Bizjak, Janez | Brancelj, Anton | Gaberščik, Alenka
Izdano:Bled : Triglavski narodni park
Zvezki:Leto 2 (1998), št. 2 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Triglavski razgledi : znanstveno-izobraževalni časopis Triglavskega narodnega parka
Urednik(i):Bizjak, Janez | Brancelj, Anton | Urbanc Berčič, Olga
Izdano:Bled : Triglavski narodni park
Zvezki:Leto 3 (1999), št. 4 - št. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Triglavski razgledi : znanstveno-izobraževalni časopis Triglavskega narodnega parka
Urednik(i):Bizjak, Janez | Dobravec, Jurij | Liška, Jan | Skyva, Jan | Šiško, Milijan
Izdano:Bled : Triglavski narodni park
Zvezki:Leto 4 (2000), št. 6 - št. 9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Triglavski razgledi : znanstveno-izobraževalni časopis Triglavskega narodnega parka
Urednik(i):Bizjak, Janez | Jamnik, Pavel | Marenče, Miha
Izdano:Bled : Triglavski narodni park
Zvezki:Leto 7 (2003), št. 10 - št. 11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Svet pod Triglavom : Triglavski narodni park za prebivalce, obiskovalce, prijatelje in podpornike
Urednik(i):Bizjak, Janez | Mihelič, Jože A. | Šolar, Martin
Izdano:Bled : Javni zavod Triglavski narodni park
Zvezki:2005, št. 4 - št. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Triglavski razgledi : znanstveno-izobraževalni časopis Triglavskega narodnega parka
Urednik(i):Bizjak, Janez | Piskernik, Angela
Izdano:Bled : Triglavski narodni park
Zvezki:Letn. 1 (1997), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gea : poljudnoznanstvena revija
Urednik(i):Bogataj, Boris
Izdano:Ljubljana : Mladinska knjiga
Zvezki:Letn. 6 (1996), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gea : svet je tvoj
Urednik(i):Bogataj, Boris
Izdano:Ljubljana : Mladinska knjiga Založba
Zvezki:Letn. 14 (2004), [št.] 1 - [št.] 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gea : svet je tvoj
Urednik(i):Bogataj, Boris
Izdano:Ljubljana : Mladinska knjiga Založba
Zvezki:Letn. 15 (2005), [št.] 1 - [št.] 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gea : življenje sveta
Urednik(i):Bogataj, Boris | Gradišek, Karmen
Izdano:Ljubljana : Mladinska knjiga Založba
Zvezki:Letn. 8 (1998), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gea : življenje sveta
Urednik(i):Bogataj, Boris | Gradišek, Karmen
Izdano:Ljubljana : Mladinska knjiga Založba
Zvezki:Letn. 9 (1999), [št.] 1 - [št.] 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gea : svet doma
Urednik(i):Bogataj, Boris | Gradišek, Karmen | Guštin, Andrej
Izdano:Ljubljana : Mladinska knjiga Založba
Zvezki:Letn. 16 (2006), [št.] 1 - [št.] 12 + pos. izd.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gea : življenje sveta
Urednik(i):Bogataj, Boris | Gradišek, Karmen | Hönigsfeld Adamič, Marjana
Izdano:Ljubljana : Mladinska knjiga
Zvezki:Letn. 7 (1997), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gea : življenje sveta
Urednik(i):Bogataj, Boris | Gradišek, Karmen | Leskovec, Jana
Izdano:Ljubljana : Mladinska knjiga Založba
Zvezki:Letn. 10 (2000), [št.] 1 - [št.] 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost zraka v Sloveniji v letu ...
Urednik(i):Bolte, Tanja
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
Zvezki:2006 (izšlo 2007)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost zraka v Sloveniji v letu ...
Urednik(i):Bolte, Tanja
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
Zvezki:2008 (izšlo 2009)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost zraka v Sloveniji v letu ...
Urednik(i):Bolte, Tanja
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
Zvezki:2009 (izšlo 2010)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost zraka v Sloveniji v letu ...
Urednik(i):Bolte, Tanja
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
Zvezki:2010 (izšlo 2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost zraka v Sloveniji v letu ...
Urednik(i):Bolte, Tanja
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
Zvezki:2011 (izšlo 2012)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okolje & prostor : informativni bilten
Urednik(i):Bratanič, Dragica
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor
Zvezki:2008, [št.] 129 - [št.] 135
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Environment & planning : information bulletin
Urednik(i):Bratanič, Dragica | Ogorelec Wagner, Vida
Izdano:Ljubljana : Ministry of Environment and Physical Planning
Zvezki:1997, no. 24 - no. 34 (ni št.: 26, 27)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okolje & prostor : informativni bilten
Urednik(i):Bratanič, Dragica | Ogorelec Wagner, Vida
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor
Zvezki:1997, št. 24 - št. 34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Environment & planning : information bulletin
Urednik(i):Bratanič, Dragica | Ogorelec Wagner, Vida | Šetina-Miklič, Manca
Izdano:Ljubljana : Ministry of Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia
Zvezki:1998, [no.] 35 - [no.] 41 + posebna št. (ni št.: 36)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okolje & prostor : informativni bilten
Urednik(i):Bratanič, Dragica | Ogorelec Wagner, Vida | Šetina-Miklič, Manca
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor
Zvezki:1996, št. 13, 14, 17, 21 - 23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okolje & prostor : informativni bilten
Urednik(i):Bratanič, Dragica | Ogorelec Wagner, Vida | Šetina-Miklič, Manca
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor
Zvezki:1998, št. 36 - št. 44 + posebna št.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Okolje in odpadki : revija za pooblaščence za varstvo okolja, direktorje, menedžerje in vse, ki jim je mar za okolje
Urednik(i):Brglez, Medeja
Izdano:Maribor : Forum Media
Zvezki:2009, št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:National geographic mini : za prva raziskovanja in pustolovščine
Urednik(i):Bulc, Špela
Izdano:Ljubljana : Rokus
Zvezki:2010, št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:National geographic mini : za prva raziskovanja in pustolovščine
Urednik(i):Bulc, Špela
Izdano:Ljubljana : Rokus
Zvezki:2011, št. 5 - št. 7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:National geographic mini : za prva raziskovanja in pustolovščine
Urednik(i):Bulc, Špela
Izdano:Ljubljana : Rokus
Zvezki:2012, št. 8 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:National geographic mini : za prva raziskovanja in pustolovščine
Urednik(i):Bulc, Špela
Izdano:Ljubljana : Rokus
Zvezki:2013, št. 11 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše okolje : bilten Agencije RS za okolje
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Knez, Joško
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:Letn. 20 (2013), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naše okolje : bilten Agencije RS za okolje
Urednik(i):Cegnar, Tanja | Knez, Joško
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje
Zvezki:Letn. 21 (2014), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12345

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010