Rezultati iskanja
 
1234567
Časopisje
Naslov:An overview of the work for ...
Izdano:Ljubljana : Constitutional Court of the Republic of Slovenia
Zvezki:2010 (izšlo 2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:An overview of the work for ...
Izdano:Ljubljana : Constitutional Court of the Republic of Slovenia
Zvezki:2011 (izšlo 2012)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:An overview of the work for ...
Izdano:Ljubljana : Constitutional Court of the Republic of Slovenia
Zvezki:2012 (izšlo 2013)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:An overview of the work for ...
Izdano:Ljubljana : Constitutional Court of the Republic of Slovenia
Zvezki:2013 (izšlo 2014)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Annual report ... : eleventh annual report
Izdano:Ljubljana : Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia
Zvezki:2005 (izšlo 2006)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Annual report ... : tenth annual report
Izdano:Ljubljana : The Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia
Zvezki:2004 (izšlo 2005)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Annual report ... : the seventh annual report
Izdano:Ljubljana : The Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia
Zvezki:2001 (izšlo 2002)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Annual report ... : twelfth annual report
Izdano:Ljubljana : The Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia
Zvezki:2006 (izšlo 2007)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Annual report : abbreviated version
Izdano:Ljubljana : Office of the Human rights ombudsman
Zvezki:1996 (izšlo 1997)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Annual report : abbreviated version
Izdano:Ljubljana : Office of the Human rights ombudsman
Zvezki:1998 (izšlo maja 1999)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Annual report : abbreviated version
Izdano:Ljubljana : Office of the Human rights ombudsman
Zvezki:2000 (izšlo 2001)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Annual report : abbreviated version
Izdano:Ljubljana : Office of the Human rights ombudsman
Zvezki:2002 (izšlo 2003)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Annual report : abbreviated version
Izdano:Ljubljana : Office of the Human rights ombudsman
Zvezki:2003 (izšlo 2004)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Annual report : the fifth Annual report : abbreviated version
Izdano:Ljubljana : Office of the Human rights ombudsman
Zvezki:1999 (izšlo maja 2000)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Annual report on the work of the police in ...
Izdano:Ljubljana : Ministry of the interior
Zvezki:1998 (izšlo 1999)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Annual report on the work of the Police in ...
Izdano:Ljubljana : Ministry of the interior, Police
Zvezki:2000 (izšlo 2001)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Avtor : glasilo SAZAS-a, Združenja skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije
Izdano:[Ljubljana] : SAZAS - Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije
Zvezki:2002, jul., dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Avtor : interno-eksterni bilten
Izdano:[Ljubljana] : SAZAS - Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije
Zvezki:1998, št. 1, št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bilten AIPA
Izdano:Ljubljana : Zavod AIPA
Zvezki:2015, št. 5/6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Constitutional Court of the Republic of Slovenia : an overview of the work for ...
Izdano:Ljubljana : Constitutional Court of the Republic of Slovenia
Zvezki:2014 (izšlo 2015)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Državni svet : bilten
Izdano:[Ljubljana] : Državni svet RS
Zvezki:Letn. 1 (2006), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Državni svet : bilten
Izdano:[Ljubljana] : Državni svet Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 2 (2007), št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Državni svet : bilten
Izdano:[Ljubljana] : Državni svet Republike Slovenije
Zvezki:Leto 13 [i.e. 8] ([2013]), št. 1/2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evro PP : evropsko pravo in praksa
Izdano:Ljubljana : GV revije
Zvezki:Leto 1 (2003), [št.] 1 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evro PP : evropsko pravo in praksa
Izdano:Ljubljana : GV revije
Zvezki:Leto 2 (2004), [št.] 1 - [št.] 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evropski dialog : revija za evropsko integracijo
Izdano:Bruselj : Evropska komisija, Generalna direkcija za informiranje
Zvezki:2000, no. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Foto-oglasnik nepremičnine
Izdano:Ljubljana : White Media
Zvezki:Leto 1 (1994), št. 1 - št. 10 (ni št. 9); leto 2 (1995), št. 1 - št. 11; leto 3 (1996), št. 1 - št. 10/1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:GV register : veljavni predpisi Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : GV Založba
Zvezki:2004, št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Helsinški monitor Slovenije
Izdano:Ljubljana : Helsinški monitor Slovenije, Združenje za človekove pravice
Zvezki:[1998], št. 1 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Helsinški monitor Slovenije
Izdano:Ljubljana : Helsinški monitor Slovenije, združenje za človekove pravice
Zvezki:1999, št. 4 - št. 5 + pos. št.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:IP : informatika in pravo : priloga za pravna vprašanja informacijskih tehnologij
Izdano:Ljubljana : [Gospodarski vestnik]
Zvezki:2005, [št.] 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Journal of international relations : issues of politics, law and economy
Izdano:Ljubljana : Slovenian Society for International Relations
Zvezki:Vol. 3 (1996), no. 1/4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo
Izdano:Luxembourg : Evropski varuh človekovih pravic
Zvezki:2009 (izšlo 2010)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo
Izdano:Luxembourg : Evropski varuh človekovih pravic
Zvezki:2010 (izšlo 2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Urad varuha človekovih pravic Republike Slovenije
Zvezki:1996 (izšlo 1997)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : RS Varuh človekovih pravic
Zvezki:1998 (izšlo 1999)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : RS Varuh človekovih pravic
Zvezki:1999
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : RS Varuh človekovih pravic
Zvezki:2001
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : RS Varuh človekovih pravic
Zvezki:2002
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Zvezki:2002
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : RS Varuh človekovih pravic
Zvezki:2003
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Zvezki:2003 (izšlo apr. 2004)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : AJPES
Zvezki:2003 (izšlo maj 2004)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : RS Varuh človekovih pravic
Zvezki:2004
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : AJPES
Zvezki:2004 (izšlo 2005)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Republika Slovenija, Varuh človekovih pravic
Zvezki:2005 (izšlo 2006)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : AJPES
Zvezki:2005 (izšlo jul. 2006)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Republika Slovenija, Varuh človekovih pravic
Zvezki:2006 (izšlo 2007)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Zvezki:2006 (izšlo sep. 2007)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Zvezki:2007 (izšlo jun. 2008)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za gospodarstvo, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Zvezki:2009
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Komisija za preprečevanje korupcije
Zvezki:2010
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Zvezki:2010 (izšlo apr. 2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Zvezki:2011 (izšlo apr. 2012)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Zvezki:2012 (izšlo apr. 2013)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Zvezki:2013 (izšlo apr. 2014)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
Zvezki:2014 (izšlo 2015)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
Zvezki:2015 (izšlo 2016)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ... : pregled dela Sodišča, Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence Evropske unije
Izdano:Luxembourg : Urad za publikacije Evropske unije
Zvezki:2010 (izšlo 2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto ...
Izdano:Ljubljana : Republika Slovenija, Varuh človekovih pravic
Zvezki:2007 (izšlo 2008)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Notarske novice
Izdano:Ljubljana : Notarska zbornica Slovenije
Zvezki:2010, apr., dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Notarske novice
Izdano:Ljubljana : Notarska zbornica Slovenije
Zvezki:2011, dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Notarske novice
Izdano:Ljubljana : Notarska zbornica Slovenije
Zvezki:2012, dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odbor za kakovost
Izdano:Ljubljana : [Odbor za kakovost Državnega zbora]
Zvezki:1996, št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimist
Izdano:Kranj : Združenje žrtev okupatorjev 1941 - 1945
Zvezki:[1999], št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimist
Izdano:Kranj : Združenje žrtev okupatorjev 1941 - 1945
Zvezki:2000, št. 2 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimist
Izdano:Kranj : Združenje žrtev okupatorjev 1941 - 1945
Zvezki:2002, št. 7 - št. 9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimist
Izdano:Kranj : Združenje žrtev okupatorjev 1941 - 1945
Zvezki:2004, št. 12 - št. 13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimist
Izdano:Kranj : Združenje žrtev okupatorjev 1941 - 1945
Zvezki:2005, št. 14 - št. 16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimist
Izdano:Kranj : Združenje žrtev okupatorjev 1941 - 1945
Zvezki:2006, št. 17 - št. 18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimist
Izdano:Kranj : Združenje žrtev okupatorjev 1941 - 1945
Zvezki:2007, št. 19 - št. 20
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimist
Izdano:Kranj : Združenje žrtev okupatorjev 1941 - 1945
Zvezki:2008, št. 21 - št. 23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimist
Izdano:Kranj : Združenje žrtev okupatorjev 1941-1945
Zvezki:2009, št. 24 - št. 26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimist
Izdano:Kranj : Združenje žrtev okupatorjev 1941-1945
Zvezki:2010, št. 27 - št. 29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimist
Izdano:Kranj : Združenje žrtev okupatorjev 1941-1945
Zvezki:2011, št. 30 - št. 31
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimist
Izdano:Kranj : Združenje žrtev okupatorjev 1941-1945
Zvezki:2012, št. 32 - št. 34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimist
Izdano:Kranj : Združenje žrtev okupatorjev 1941-1945
Zvezki:2013, št. 35 - št. 36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimist
Izdano:Kranj : Združenje žrtev okupatorjev 1941-1945
Zvezki:2014, št. 37 - št. 38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimist
Izdano:Kranj : Združenje žrtev okupatorjev 1941-1945
Zvezki:2015, št. 39 - št. 40
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Otvoritev sodnega leta ...
Izdano:Ljubljana : Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Zvezki:2014
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Otvoritev sodnega leta ...
Izdano:Ljubljana : Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Zvezki:2015
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pamfil : [revija mladih pravnikov in študentov Pravne fakultete v Ljubljani]
Izdano:Ljubljana : Društvo mladih pravnikov in študentov prava Pamfil
Zvezki:2010, št. 7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pamfil : glasilo mladih pravnikov in študentov Pravne fakultete v Ljubljani
Izdano:Ljubljana : [Pravna fakulteta]
Zvezki:Jul. 2004
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Partner : interno
Izdano:Trzin : G7
Zvezki:2005, št. 4 - št. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Partner : interno
Izdano:Ljubljana : G7, družba za varovanje
Zvezki:Letn. 8[!] (2006), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo
Izdano:Ljubljana : Inštitut za delo pri Pravni fakulteti : Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije : Gospodarski vestnik ; Maribor : Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti
Zvezki:22 (1996), št. 1 - št. 8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : [Državni svet]
Zvezki:Letn. 10 (2002), št. 1 - št. 18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : [Državni svet]
Zvezki:Letn. 11 (2003), št. 1 - št. 7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : [Državni svet]
Zvezki:Letn. 12 (2004), št. 1 - št. 13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : [Državni svet]
Zvezki:Letn. 13 (2005), št. 1 - št. 9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : [Državni svet]
Zvezki:Letn. 14 (2006), št. 1 - št. 7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : [Državni svet]
Zvezki:Letn. 7 (1999), št. 1 - št. 11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : [Državni svet]
Zvezki:Letn. 8 (2000), št. 1 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : [Državni svet]
Zvezki:Letn. 9 (2001), št. 1 - št. 11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročevalec Državnega sveta Republike Slovenije : priloga Poročevalca
Izdano:Ljubljana : [Državni svet]
Zvezki:Let. 4 (1996), št. 1 - št. 7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : Državni zbor Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 22 (1996), št. 1 - št. 51
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : Državni zbor Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 23 (1997), št. 1 - št. 61
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu ...
Izdano:Ljubljana : Ustavno sodišče Republike Slovenije
Zvezki:2010 (izšlo 2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu ...
Izdano:Ljubljana : Ustavno sodišče Republike Slovenije
Zvezki:2011 (izšlo 2012)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu ...
Izdano:Ljubljana : Ustavno sodišče Republike Slovenije
Zvezki:2012 (izšlo 2013)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
1234567

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010