Rezultati iskanja
 
12
Časopisje
Naslov:Delaj varno
Izdano:Ljubljana : Inštitut Prevent
Zvezki:1996, št. 1/2 - št. 3/4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zvezki:2001 (izšlo apr. 2002)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zvezki:2004 (izšlo apr. 2005)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zvezki:2005 (izšlo maj 2006)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o ravnanju z okoljem in poročilo o varnosti in zdravju pri delu
Izdano:Kranj : Elektro Gorenjska
Zvezki:2009 (izšlo 2010)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o ravnanju z okoljem in poročilo o varnosti in zdravju pri delu
Izdano:Kranj : Elektro Gorenjska
Zvezki:2010 (izšlo 2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo za leto ...
Izdano:Ljubljana : Republiški zavod za zaposlovanje
Zvezki:1996 (izšlo 1997)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo za leto ...
Izdano:Ljubljana : Republiški zavod za zaposlovanje
Zvezki:1997 (izšlo apr. 1998)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prejemki iz delovnega razmerja v Sloveniji : informacijski sistem o prejemkih
Izdano:Cerklje : Društvo za vrednotenje dela, organizacijski in kadrovski razvoj
Zvezki:1996 (izšlo 1998), [št.] 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kariera : GV - mladim
Urednik(i):Anžlovar, Petra | Ilar, Petra
Izdano:[Ljubljana] : GV Revije, založništvo časopisov in revij
Zvezki:2001, št. 30 - št. 32/33
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kariera : GV - mladim
Urednik(i):Anžlovar, Petra | Šmuc, Sonja
Izdano:[Ljubljana] : Gospodarski vestnik
Zvezki:2000, št. 23 - št. 28
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kadri : [strokovno-informativna revija Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije]
Urednik(i):Bahun, Drago
Izdano:Ljubljana : Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije
Zvezki:1996, nov.; letn. 5 (1999), št. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijska demokracija : naš cilj je podjetje, v katerem bodo vsi zaposleni razmišljali kot lastniki! : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju
Urednik(i):Bakovnik, Rajko | Gostiša, Mato
Izdano:Kranj : ŠCID - Študijski center za industrijsko demokracijo
Zvezki:13 (2009), št. 1 - št. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine
Urednik(i):Brečko, Daniela | Končina Boltin, Melanija | Korpič-Horvat, Etelka | Zalokar, Monika | Žižek, Katja
Izdano:Ljubljana : Planet GV, Poslovno izobraževanje
Zvezki:Letn. 6 (2008), št. 21 - št. 26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine
Urednik(i):Brečko, Daniela | Končina Boltin, Melanija | Zalokar, Monika
Izdano:Ljubljana : GV izobraževanje
Zvezki:Letn. 1 (2003), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine
Urednik(i):Brečko, Daniela | Končina Boltin, Melanija | Zalokar, Monika
Izdano:Ljubljana : GV izobraževanje
Zvezki:Letn. 2 (2004), št. 3 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine
Urednik(i):Brečko, Daniela | Končina Boltin, Melanija | Zalokar, Monika
Izdano:Ljubljana : GV izobraževanje
Zvezki:Letn. 3 (2005), št. 7 - št. 10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine
Urednik(i):Brečko, Daniela | Končina Boltin, Melanija | Zalokar, Monika
Izdano:Ljubljana : Planet GV, Poslovno izobraževanje
Zvezki:Letn. 7 (2009), št. 27 - št. 32
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine
Urednik(i):Brečko, Daniela | Končina Boltin, Melanija | Zalokar, Monika | Žižek, Katja
Izdano:Ljubljana : Planet GV, Poslovno izobraževanje
Zvezki:Letn. 4 (2006), št. 11 - št. 14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine
Urednik(i):Brečko, Daniela | Končina Boltin, Melanija | Zalokar, Monika | Žižek, Katja
Izdano:Ljubljana : Planet GV, Poslovno izobraževanje
Zvezki:Letn. 5 (2007), št. 15 - št. 20
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine
Urednik(i):Brečko, Daniela | Korpič-Horvat, Etelka | Zalokar, Monika
Izdano:Ljubljana : Planet GV, Poslovno izobraževanje
Zvezki:Letn. 8 (20010), št. 33 - št. 38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine
Urednik(i):Brečko, Daniela | Zalokar, Monika
Izdano:Ljubljana : Planet GV, Poslovno izobraževanje
Zvezki:Letn. 10 (2012), št. 45 - št. 50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine
Urednik(i):Brečko, Daniela | Zalokar, Monika
Izdano:Ljubljana : Planet GV, Poslovno izobraževanje
Zvezki:Letn. 11 (2013), št. 51 - št. 56
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine
Urednik(i):Brečko, Daniela | Zalokar, Monika
Izdano:Ljubljana : Planet GV, Poslovno izobraževanje
Zvezki:Letn. 12 (2014), št. 57 - št. 62
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine
Urednik(i):Brečko, Daniela | Zalokar, Monika
Izdano:Ljubljana : Planet GV, Poslovno izobraževanje
Zvezki:Letn. 9 (2011), št. 39 - št. 44
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije
Urednik(i):Cek, Mojca
Izdano:Ljubljana : Republiški zavod za zaposlovanje
Zvezki:Letn. 5 (1998), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije
Urednik(i):Cek, Mojca | Žižmond, Andrej
Izdano:Ljubljana : Republiški zavod za zaposlovanje
Zvezki:Letn. 3 (1996), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik referatov
Urednik(i):Cvetko, Roman | Kejžar, Ivan | Mlakar, Peter
Izdano:Kranj : Društvo za vrednotenje dela, organizacijski in kadrovski razvoj
Zvezki:2004
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenska fondacija ... : letno poročilo za leto 1997 : program dela za leto 1998
Urednik(i):Černe, Dora
Izdano:Ljubljana : Slovenska fondacija
Zvezki:1998
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine
Urednik(i):Delakorda, Matej | Ribarič, Peter
Izdano:Ljubljana : Planet GV, Poslovno izobraževanje
Zvezki:Letn. 13 (2015), št. 65 - št. 66
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delodajalska praksa : revija za delodajalce
Urednik(i):Djinović, Marko | Fink Ružič, Polona
Izdano:Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije
Zvezki:Letn. 1 (2014), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delodajalska praksa : revija za delodajalce
Urednik(i):Djinović, Marko | Fink Ružič, Polona
Izdano:Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije
Zvezki:Letn. 2 (2015), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delo in kadri : marketing dela : revija za zaposlovanje in marketing dela : zaposlovanje-izobraževanje
Urednik(i):Donko, Slavica
Izdano:Maribor : Made-Poslovne storitve
Zvezki:Letn. 4 (1996), št. 7 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delo in kadri : marketing dela : revija za zaposlovanje in marketing dela : zaposlovanje-izobraževanje
Urednik(i):Donko, Slavica
Izdano:Maribor : Made-Poslovne storitve
Zvezki:Letn. 5 (1997), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delo in kadri : marketing dela : zaposlovanje, izobraževanje : revija za zaposlovanje in marketing dela
Urednik(i):Donko, Slavica
Izdano:Ljubljana : Azor ; Maribor : Made-Poslovne storitve
Zvezki:Letn. 11 (2003), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delo in kadri : revija za zaposlovanje in marketing dela : marketing dela : zaposlovanje-izobraževanje
Urednik(i):Donko, Slavica
Izdano:Maribor : Made-Poslovne storitve
Zvezki:Letn. 6 (1998), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:M#(#ade#)# magazin : marketing dela : revija za zaposlovanje in marketing
Urednik(i):Donko, Slavica
Izdano:Maribor : Made-Poslovne storitve
Zvezki:Letn. 4 (1996), št. 1 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije
Urednik(i):Ficko, Teja | Lindič, Stanka | Spruk, Viljem
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zvezki:Letn. 13 (2006), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije
Urednik(i):Ficko, Teja | Štrukelj, Neža
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zvezki:Letn. 12 (2005), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Aktiv.si : delo, zaposlitev, kariera in zaslužek
Urednik(i):Fleiss, Sanja
Izdano:Trzin : Aktiva HRM
Zvezki:2011, [št.] 1 - [št.] 11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Aktiv : prvi slovenski brezplačnik o izzivih dela, zaposlitve, kariere in zaslužka
Urednik(i):Fleiss, Sanja | Šmarčan, Senka
Izdano:Trzin : Aktiva HRM
Zvezki:2009, št. 1 - št. 7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Aktiv : prvi slovenski brezplačnik o izzivih dela, zaposlitve, kariere in zaslužka
Urednik(i):Fleiss, Sanja | Šmarčan, Senka
Izdano:Trzin : Aktiva HRM
Zvezki:2010, št. 1 - št. 11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kadri : strokovno informativna revija Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije
Urednik(i):Fras Haslinger, Nataša
Izdano:Ljubljana : Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije
Zvezki:Letn. 13 [i. e. 15] (2009), št. 18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delaj varno
Urednik(i):Gajič, Nevenka
Izdano:Ljubljana : Inštitut Prevent
Zvezki:2005, št. 1/2 - št. 5/6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delaj varno
Urednik(i):Gajič, Nevenka
Izdano:Ljubljana : Inštitut Prevent
Zvezki:2006, št. 1/2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delaj varno
Urednik(i):Gajič, Nevenka | Grubor, Nevenka
Izdano:Ljubljana : Inštitut Prevent
Zvezki:2002, št. 1/2 - št. 3/4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kadri : strokovno informativna revija Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije
Urednik(i):Glazer, Jože
Izdano:Ljubljana : Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije
Zvezki:Letn. 11 (2005), št. 14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kadri : strokovno informativna revija Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije
Urednik(i):Glazer, Jože
Izdano:Ljubljana : Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije
Zvezki:Letn. 12 (2006), št. 15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kadri : strokovno informativna revija Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije
Urednik(i):Glazer, Jože
Izdano:Ljubljana : Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije
Zvezki:Letn. 12 [i. e. 13] (2007), št. 16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kadri : strokovno informativna revija Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije
Urednik(i):Glazer, Jože
Izdano:Ljubljana : Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije
Zvezki:Letn. 12 [i. e. 14] (2008), št. 17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kadri : strokovno informativna revija Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije
Urednik(i):Glazer, Jože | Svetlik, Ivan
Izdano:Ljubljana : Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije
Zvezki:Letn. 10 (2004), št. 12 - št. 13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delo in kadri : marketing dela : revija za zaposlovanje in marketing dela : zaposlovanje-izobraževanje
Urednik(i):Godina, Tanja
Izdano:Maribor : Made-Poslovne storitve
Zvezki:Letn. 7 (1999), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delo in kadri : marketing dela : zaposlovanje, izobraževanje : revija za zaposlovanje in marketing dela
Urednik(i):Godina, Tanja
Izdano:Ljubljana : Azor ; Maribor : Made-Poslovne storitve
Zvezki:Letn. 8 (2000), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delo in kadri : marketing dela : zaposlovanje, izobraževanje : revija za zaposlovanje in marketing dela
Urednik(i):Godina, Tanja
Izdano:Ljubljana : Azor ; Maribor : Made-Poslovne storitve
Zvezki:Letn. 9 (2001), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijska demokracija : naš cilj je podjetje, v katerem bodo vsi zaposleni razmišljali kot lastniki! : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju
Urednik(i):Gostiša, Mato
Izdano:Kranj : Študijski center za industrijsko demokracijo "Studio participatis"
Zvezki:Letn. 1 (1997), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijska demokracija : naš cilj je podjetje, v katerem bodo vsi zaposleni razmišljali kot lastniki! : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju
Urednik(i):Gostiša, Mato
Izdano:Kranj : Študijski center za industrijsko demokracijo "Studio participatis"
Zvezki:Letn. 2 (1998), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijska demokracija : naš cilj je podjetje, v katerem bodo vsi zaposleni razmišljali kot lastniki! : strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju
Urednik(i):Gostiša, Mato
Izdano:[Kranj] : Študijski center za industrijsko demokracijo "Studio participatis"
Zvezki:[Letn.] 3 (1999), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijska demokracija : naš cilj je podjetje, v katerem bodo vsi zaposleni razmišljali kot lastniki! : strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju
Urednik(i):Gostiša, Mato
Izdano:[Kranj] : Študijski center za industrijsko demokracijo "Studio participatis"
Zvezki:4 (2000), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijska demokracija : naš cilj je podjetje, v katerem bodo vsi zaposleni razmišljali kot lastniki! : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju
Urednik(i):Gostiša, Mato
Izdano:Kranj : ŠCID - Študijski center za industrijsko demokracijo
Zvezki:10 (2006), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijska demokracija : naš cilj je podjetje, v katerem bodo vsi zaposleni razmišljali kot lastniki! : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju
Urednik(i):Gostiša, Mato
Izdano:Kranj : ŠCID - Študijski center za industrijsko demokracijo
Zvezki:11 (2007), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijska demokracija : naš cilj je podjetje, v katerem bodo vsi zaposleni razmišljali kot lastniki! : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju
Urednik(i):Gostiša, Mato
Izdano:Kranj : ŠCID - Študijski center za industrijsko demokracijo
Zvezki:12 (2008), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijska demokracija : naš cilj je podjetje, v katerem bodo vsi zaposleni razmišljali kot lastniki! : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju
Urednik(i):Gostiša, Mato
Izdano:Kranj : Študijski center za industrijsko demokracijo "Studio participatis"
Zvezki:5 (2001), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijska demokracija : naš cilj je podjetje, v katerem bodo vsi zaposleni razmišljali kot lastniki! : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju
Urednik(i):Gostiša, Mato
Izdano:Kranj : Študijski center za industrijsko demokracijo "Studio participatis"
Zvezki:6 (2002), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijska demokracija : naš cilj je podjetje, v katerem bodo vsi zaposleni razmišljali kot lastniki! : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju
Urednik(i):Gostiša, Mato
Izdano:Kranj : Študijski center za industrijsko demokracijo "Studio participatis"
Zvezki:7 (2003), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijska demokracija : naš cilj je podjetje, v katerem bodo vsi zaposleni razmišljali kot lastniki! : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju
Urednik(i):Gostiša, Mato
Izdano:Kranj : Študijski center za industrijsko demokracijo "Studio participatis"
Zvezki:8 (2004), št. 1 - št. 12(ni št.11)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Industrijska demokracija : naš cilj je podjetje, v katerem bodo vsi zaposleni razmišljali kot lastniki! : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju
Urednik(i):Gostiša, Mato
Izdano:Kranj : Študijski center za industrijsko demokracijo "Studio participatis"
Zvezki:9 (2005), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delaj varno
Urednik(i):Grubor, Nevenka
Izdano:Ljubljana : Inštitut Prevent
Zvezki:1999, št. 1/2 - št. 3/4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delaj varno
Urednik(i):Grubor, Nevenka | Pečko, Otmar | Vintar, Mateja
Izdano:Ljubljana : Inštitut Prevent
Zvezki:1998, št. 1/2 - št. 5/6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza bolniškega staleža ... : zdravstvena regija Nova Gorica
Urednik(i):Hladnik, Marjana
Izdano:Nova Gorica : Zavod za zdravstveno varstvo
Zvezki:2007 (izšlo 2008)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza bolniškega staleža ... : območje Nova Gorica
Urednik(i):Hladnik, Marjana | Valič, Sonja
Izdano:Nova Gorica : Zavod za zdravstveno varstvo
Zvezki:2002 (izšlo 2003)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza bolniškega staleža ... : območje Nova Gorica
Urednik(i):Hladnik, Marjana | Valič, Sonja
Izdano:Nova Gorica : Zavod za zdravstveno varstvo
Zvezki:2003
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza bolniškega staleža ... : zdravstvena regija Nova Gorica
Urednik(i):Hladnik, Marjana | Valič, Sonja
Izdano:Nova Gorica : Zavod za zdravstveno varstvo
Zvezki:2005
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza bolniškega staleža ... : goriška zdravstvena regija
Urednik(i):Hladnik, Marjana | Vudrag, Marko
Izdano:Nova Gorica : Zavod za zdravstveno varstvo
Zvezki:2008 (izšlo 2009)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza bolniškega staleža ... : goriška zdravstvena regija
Urednik(i):Hladnik, Marjana | Vudrag, Marko
Izdano:Nova Gorica : Zavod za zdravstveno varstvo
Zvezki:2009 (izšlo 2010)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delavec : glasilo za delavce v obrti in drobnem gospodarstvu
Urednik(i):Hribar, Bojan
Izdano:Ljubljana : Sindikat obrtnih delavcev Slovenije
Zvezki:Leto 20 (2003), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delavec : glasilo za delavce v obrti in drobnem gospodarstvu
Urednik(i):Hribar, Bojan
Izdano:Ljubljana : Sindikat obrtnih delavcev Slovenije
Zvezki:Leto 21 (2004), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delavec : glasilo za delavce v obrti in drobnem gospodarstvu
Urednik(i):Hribar, Bojan
Izdano:Ljubljana : Sindikat obrtnih delavcev Slovenije
Zvezki:Leto 22 (2005), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delavec v obrti in drobnem gospodarstvu
Urednik(i):Hribar, Bojan
Izdano:Ljubljana : Sindikat obrtnih delavcev Slovenije
Zvezki:Leto 23 (2006), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delavec v obrti in drobnem gospodarstvu
Urednik(i):Hribar, Bojan
Izdano:Ljubljana : SODS [Sindikat obrtnih delavcev Slovenije]
Zvezki:Leto 24 (2007), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delavec v obrti in drobnem gospodarstvu
Urednik(i):Hribar, Bojan
Izdano:Ljubljana : SODS [Sindikat obrtnih delavcev Slovenije]
Zvezki:Leto 25 (2008), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delavec v obrti in drobnem gospodarstvu
Urednik(i):Hribar, Bojan
Izdano:Ljubljana : SODS [Sindikat obrtnih delavcev Slovenije]
Zvezki:Leto 26 (2009), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delavec v obrti in podjetništvu
Urednik(i):Hribar, Bojan
Izdano:Ljubljana : SODS [Sindikat obrtnih delavcev Slovenije]
Zvezki:Leto 27 (2010), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delavec v obrti in podjetništvu
Urednik(i):Hribar, Bojan
Izdano:Ljubljana : SODS [Sindikat obrtnih delavcev Slovenije]
Zvezki:Leto 28 (2011), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delavec v obrti in podjetništvu
Urednik(i):Hribar, Bojan
Izdano:Ljubljana : SODS [Sindikat obrtnih delavcev Slovenije]
Zvezki:Leto 29 (2012), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Delavec v obrti in podjetništvu
Urednik(i):Hribar, Bojan
Izdano:Ljubljana : SOPS
Zvezki:Leto 30 (2013), št. 1 - št. 7/8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Moje delo revija : MD : izberi prihodnost
Urednik(i):Inkret, Primož | Palčič, Damjan | Zaletel, Aleš
Izdano:Ljubljana : Moje Delo
Zvezki:2008, no. 37 - no. 41
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Moje delo revija : M. D. : izberi prihodnost
Urednik(i):Inkret, Primož | Zaletel, Aleš
Izdano:Ljubljana : Moje delo
Zvezki:2006, no. 13 - no. 24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Moje delo revija : M. D. : izberi prihodnost
Urednik(i):Inkret, Primož | Zaletel, Aleš
Izdano:Ljubljana : Moje delo
Zvezki:2007, no. 25 - no. 36
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik referatov
Urednik(i):Kejžar, Ivan
Izdano:Kranj : Društvo za vrednotenje dela, organizacijski in kadrovski razvoj
Zvezki:1996
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik referatov
Urednik(i):Kejžar, Ivan
Izdano:Kranj : Društvo za vrednotenje dela, organizacijski in kadrovski razvoj
Zvezki:1997
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik referatov
Urednik(i):Kejžar, Ivan
Izdano:Kranj : Društvo za vrednotenje dela, organizacijski in kadrovski razvoj
Zvezki:2000
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik referatov
Urednik(i):Kejžar, Ivan | Mlakar, Peter
Izdano:Kranj : Društvo za vrednotenje dela, organizacijski in kadrovski razvoj
Zvezki:2003
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zbornik referatov
Urednik(i):Kejžar, Ivan | Mlakar, Peter
Izdano:[Kranj] : Društvo za vrednotenje dela, organizacijski in kadrovski razvoj
Zvezki:2007
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Annual report ...
Urednik(i):Klopčič, Joco
Izdano:Ljubljana : Republiški zavod za zaposlovanje
Zvezki:1997 (izšlo 1998)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije
Urednik(i):Lindič, Stanka
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zvezki:Letn. 10 (2003), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije
Urednik(i):Lindič, Stanka
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zvezki:Letn. 11 (2004), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije
Urednik(i):Lindič, Stanka
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zvezki:Letn. 15 (2008), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije
Urednik(i):Lindič, Stanka
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zvezki:Letn. 16 (2009), št. 5 - št. 6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije
Urednik(i):Lindič, Stanka | Tomažič, Tadeja
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zvezki:Letn. 7 (2000), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije
Urednik(i):Lindič, Stanka | Tomažič, Tadeja
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zvezki:Letn. 9 (2002), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010