Rezultati iskanja
 
12345
Časopisje
Naslov:Bilten Centra za družbeno blaginjo
Izdano:Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede
Zvezki:1996, št. 9, pos. št.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:CANSTAT statistical bulletin
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2002, [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:CANSTAT statistical bulletin
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2003, [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:CESTAT statistical bulletin
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:1996 (izšlo 1997), 1/4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:CESTAT statistical bulletin
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:1997, 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:CESTAT statistical bulletin
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:1999, [št.] 1 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:CESTAT statistical bulletin
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2000, [št.] 1 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:CESTAT statistical bulletin
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2001, [št.] 1 - [št.] 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:How to obtain statistical data and information?
Izdano:Ljubljana : Statistical Office of the Republic of Slovenia
Zvezki:2012
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako do statističnih podatkov in informacij?
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2012
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Lesbo : lezbična, politična, socialna in kulturna revija
Izdano:Ljubljana : Lezbična sekcija Škuc
Zvezki:1997, jan. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mediana : slovenski tiskani mediji
Izdano:Ljubljana : Inštitut za raziskovanje medijev
Zvezki:1996
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mediana. Multimedijska raziskava medijev v Sloveniji : branost, gledanost, poslušanost
Izdano:Ljubljana : Inštitut za raziskovanje medijev
Zvezki:1996, pomlad - jesen
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mediana. Raziskava medijev v Sloveniji : branost, gledanost, poslušanost
Izdano:Ljubljana : Inštitut za raziskovanje medijev
Zvezki:1997, št. 12 (poletje)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mediana. Raziskava medijev v Sloveniji : branost, gledanost, poslušanost
Izdano:Ljubljana : Inštitut za raziskovanje medijev
Zvezki:1998, št. 13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mediana. Raziskava medijev v Sloveniji : branost, gledanost, poslušanost
Izdano:Ljubljana : Inštitut za raziskovanje medijev
Zvezki:1999, št. 15 (1) - št. 16 (2)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mediana. Raziskava medijev v Sloveniji : branost, gledanost, poslušanost
Izdano:Ljubljana : Inštitut za raziskovanje medijev
Zvezki:2000, št. 17 (1)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mediana. Raziskava medijev v Sloveniji : branost, gledanost, poslušanost
Izdano:Ljubljana : Inštitut za raziskovanje medijev, Mediana
Zvezki:2001, št. 18 - št. 19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mediana. Raziskava medijev v Sloveniji : branost, gledanost, poslušanost
Izdano:Ljubljana : Inštitut za raziskovanje medijev, Mediana
Zvezki:2002, št. 20
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Medijska preža : bilten za opazovanje medijev = media watch newsletter
Izdano:Ljubljana : Open Society Institute
Zvezki:1998, [št.] 1 - [št.] 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije : [o pomembnejših kazalcih in osnovnih tendencah ekonomskih gibanj v Mestni občini Ljubljana]
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava
Zvezki:2000, jan. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije : [o pomembnejših kazalcih in osnovnih tendencah ekonomskih gibanj v Mestni občini Ljubljana]
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava
Zvezki:2001, jan. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije : [o pomembnejših kazalcih in osnovnih tendencah ekonomskih gibanj v Mestni občini Ljubljana]
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava
Zvezki:2002, jan. - dec. (ni jul.)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije : [o pomembnejših kazalcih in osnovnih tendencah ekonomskih gibanj v Mestni občini Ljubljana]
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava
Zvezki:2003, jan. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije : [o pomembnejših kazalcih in osnovnih tendencah ekonomskih gibanj v Mestni občini Ljubljana]
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava
Zvezki:2004, jan. - dec. (ni jul.)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije : [o pomembnejših kazalcih in osnovnih tendencah ekonomskih gibanj v Mestni občini Ljubljana]
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava
Zvezki:2005, jan. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije : o pomembnejših kazalcih in osnovnih tendencah ekonomskih gibanj v Mestni občini Ljubljana
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava, Center za informatiko
Zvezki:2006, jan. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije : o pomembnejših kazalcih in osnovnih tendencah ekonomskih gibanj v Mestni občini Ljubljana
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava, Referat za statistiko, analize in knjižnico
Zvezki:2007, jan. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije : o pomembnejših kazalcih in osnovnih tendencah ekonomskih gibanj v Mestni občini Ljubljana
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava, Referat za statistiko, analize in knjižnico
Zvezki:2008, jan. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije : o pomembnejših kazalcih in osnovnih tendencah ekonomskih gibanj v Mestni občini Ljubljana
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava, Referat za statistiko, analize in knjižnico
Zvezki:2009, jan. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije : o pomembnejših kazalcih in osnovnih tendencah gibanj v Mestni občini Ljubljana
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava, Referat za statistiko in analize
Zvezki:2010, jan. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije : o pomembnejših kazalcih in osnovnih tendencah gibanj v Mestni občini Ljubljana
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava, Referat za statistiko in analize
Zvezki:2011, jan. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije : o pomembnejših kazalcih in osnovnih tendencah gibanj v Mestni občini Ljubljana
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava, Referat za statistiko in analize
Zvezki:2012, jan. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije : o pomembnejših kazalcih in osnovnih tendencah gibanj v Mestni občini Ljubljana
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Mestna uprava, Referat za statistiko in analize
Zvezki:2013, jan. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije : o pomembnejših kazalcih in osnovnih tendencah gibanj v Mestni občini Ljubljana
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Referat za statistiko in analize
Zvezki:2014, jan. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečne informacije : o pomembnejših kazalcih in osnovnih tendencah gibanj v Mestni občini Ljubljana
Izdano:Ljubljana : Mestna občina, Referat za statistiko in analize
Zvezki:2015, jan. - dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mesečni statistični pregled
Izdano:Ljubljana : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Zvezki:2006, dec.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalniki : iz statističnih podatkov bilance stanja in bilance uspeha gospodarskih družb Republike Slovenije : za leto ...
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Centrala
Zvezki:1998 (izšlo apr. 1999)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalniki : iz statističnih podatkov bilance stanja in bilance uspeha gospodarskih družb Republike Slovenije : za leto ...
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Centrala
Zvezki:1999 (izšlo apr. 2000)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalniki : iz statističnih podatkov bilance stanja in bilance uspeha gospodarskih družb Republike Slovenije : za leto ...
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Centrala
Zvezki:2001 (izšlo maja 2002)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalniki iz statističnih podatkov bilance stanja in bilance uspeha gospodarskih družb Republike Slovenije za leto ...
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Centrala Ljubljana
Zvezki:2000 (izšlo 2001)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalniki iz statističnih podatkov bilance stanja in bilance uspeha gospodarskih družb Republike Slovenije za leto ...
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Centrala Ljubljana
Zvezki:2001 (izšlo 2002)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalniki iz statističnih podatkov bilance stanja in bilance uspeha gospodarskih družb Republike Slovenije za leto ... : po standardni klasifikaciji dejavnosti
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Centrala Ljubljana
Zvezki:1996 (izšlo 1997)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalniki iz statističnih podatkov bilance stanja in bilance uspeha gospodarskih družb Republike Slovenije za leto .... Po enotni klasifikaciji dejavnosti
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Centrala Ljubljana
Zvezki:1996 (izšlo 1997)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalniki iz statističnih podatkov bilance stanja in bilance uspeha gospodarskih družb Republike Slovenije za leto .... Po standardni klasifikaciji dejavnosti
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Centrala
Zvezki:1997 (izšlo 1998)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalniki o poslovanju gospodarskih družb Republike Slovenije v letih ... : po regijah
Izdano:Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Centrala
Zvezki:1998/2000 (izšlo 2001)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o stanju kmetijstva, gozdarstva in živilstva v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Zvezki:1997 (izšlo 1998)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o stanju kmetijstva, gozdarstva in živilstva v letu ...
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Zvezki:1998 (izšlo 2000)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poslovna mediana : branost, gledanost, poslušanost
Izdano:Ljubljana : Inštitut za raziskovanje medijev
Zvezki:1998
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poslovna mediana : branost, gledanost, poslušanost
Izdano:Ljubljana : Inštitut za raziskovanje medijev
Zvezki:2000
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Požari v Republiki Sloveniji v obdobju ...
Izdano:Ljubljana : Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Zvezki:1996, od 1.1. do 30.6.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenija v številkah
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2009
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenija v številkah
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2010
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenija v številkah
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2011
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenija v številkah
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2012
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenija v številkah ...
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2004
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenija v številkah ...
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2005
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenija v številkah ...
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2006
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenija v številkah ...
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2007
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenija v številkah ...
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2008
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodna statistika
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za pravosodje
Zvezki:2002, 1. polletje
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodna statistika
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za pravosodje
Zvezki:2003 (izšlo 2004)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodna statistika
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za pravosodje
Zvezki:2004, 1. polletje; 2004
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodna statistika
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za pravosodje
Zvezki:2005, 1. polletje; 2005
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodna statistika
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za pravosodje
Zvezki:2006 (izšlo 2007)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodna statistika
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za pravosodje
Zvezki:2007 (izšlo 2008)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodna statistika
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za pravosodje
Zvezki:2008 (izšlo 2009)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodna statistika
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za pravosodje
Zvezki:2009 (izšlo 2010)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodna statistika
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za pravosodje
Zvezki:2010 (izšlo 2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 14, Poslovni subjekti. 14
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2011, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 15, Kmetijstvo in ribištvo. 15
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2010, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 15, Kmetijstvo in ribištvo. 15
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2011, št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 15, Kmetijstvo in ribištvo. 15
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2012, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 16, Gozdarstvo in lov. 16
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2011, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 17, Rudarstvo in predelovalne dejavnosti. 17
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2005, št. 1 - št. 37
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 17, Rudarstvo in predelovalne dejavnosti. 17
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2006, št. 1 - št. 13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 19, Gradbeništvo. 19
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2011, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 2, Upravna teritorialna razdelitev. 2
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2011, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 21, Turizem. 21
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2010, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 21, Turizem. 21
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2011, št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 22, Transport. 22
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2011, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 23, Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija. 23
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2010, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 3, Nacionalni računi. 3
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2010, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 3, Nacionalni računi. 3
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2011, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 4, Cene. 4
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2011, št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 4, Cene. 4
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2012, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 7, Trg dela. 7
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2011, št. 1 - št. 8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 7, Trg dela. 7
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2012, št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistične informacije. 9, Izobraževanje. 9
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:2011, št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistični letopis
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 50 (2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistični letopis
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 51 (2012)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistični letopis
Izdano:Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 52 (2013)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistični letopis energetskega gospodarstva Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Zvezki:1997
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistični letopis energetskega gospodarstva Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Zvezki:1998
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistični letopis energetskega gospodarstva Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Zvezki:1999
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistični letopis energetskega gospodarstva Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor
Zvezki:2000 (izšlo sep. 2001)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistični letopis energetskega gospodarstva Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
Zvezki:2001
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistični letopis Ljubljane
Izdano:Ljubljana : Oddelek za informatiko pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Služba za mestno statistiko in ekonomsko analizo
Zvezki:1996
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistični letopis Ljubljane
Izdano:Ljubljana : Oddelek za informatiko pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Služba za mestno statistiko in ekonomske analize
Zvezki:1997
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistični letopis Ljubljane
Izdano:Ljubljana : Oddelek za informatiko pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Služba za mestno statistiko in ekonomske analize
Zvezki:1998
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12345

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010