Rezultati iskanja
 
123
Časopisje
Naslov:A2 [A square] : science and technology in the Alps-Adriatic region
Izdano:Trieste : [The Alps-Adriatic Regional association]
Zvezki:1996, no. 8 - no. 9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A2 [A square] : science and technology in the Alps-Adriatic region
Izdano:Trst : [The Alps-Adriatic Regional Association]
Zvezki:1997, no. 10 - no. 11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Excellent in science ...
Izdano:Ljubljana : Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Zvezki:2013 (izšlo 2014)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glasnik SZF
Izdano:Ljubljana : Slovenska znanstvena fundacija
Zvezki:Letn. 3 (1998), št. 3/4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glasnik SZF
Izdano:Ljubljana : Slovenska znanstvena fundacija
Zvezki:Letn. 4 (1999), št. 1/2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glasnik UNESCO
Izdano:Ljubljana : Mednarodni center Unesco za kemijske študije
Zvezki:Leto 17 (1996), št. 51 - št. 54
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mladi za Celje ...
Izdano:Celje : Mestna občina, Oddelek za družbene dejavnosti
Zvezki:1996
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mladi za Celje ...
Izdano:Celje : Mestna občina, Oddelek za družbene dejavnosti
Zvezki:1997
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mladi za napredek Maribora : ... srečanje. Zbornik raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov z rezultati - osnovne šole
Izdano:Maribor : Mestna občina
Zvezki:23 (2006)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mladi za napredek Maribora : ... srečanje. Zbornik raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov z rezultati - srednje šole
Izdano:Maribor : Mestna občina
Zvezki:23 (2006)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Objave SIST
Izdano:[Ljubljana] : Slovenski inštitut za standardizacijo
Zvezki:2002, [št.] 1 - [št.] 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Objave SIST
Izdano:[Ljubljana] : Slovenski inštitut za standardizacijo
Zvezki:2003, [št.] 1 - [št.] 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Objave SIST
Izdano:[Ljubljana] : Slovenski inštitut za standardizacijo
Zvezki:2004, [št.] 1 - [št.] 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odlični v znanosti ...
Izdano:Ljubljana : Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Zvezki:2013 (izšlo 2014)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo Pedagoške fakultete UL za leto ...
Izdano:Ljubljana : Pedagoška fakulteta
Zvezki:2009/2010 (izšlo 2011)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo Pedagoške fakultete za študijsko leto ...
Izdano:Ljubljana : Pedagoška fakulteta
Zvezki:2001/2002 (izšlo 2002)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo Pedagoške fakultete za študijsko leto ...
Izdano:Ljubljana : Pedagoška fakulteta
Zvezki:2002/2003 (izšlo 2003)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo Pedagoške fakultete za študijsko leto ...
Izdano:Ljubljana : Pedagoška fakulteta
Zvezki:2003/2004 (izšlo 2004)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo Pedagoške fakultete za študijsko leto ...
Izdano:Ljubljana : Pedagoška fakulteta
Zvezki:2004/2005 (izšlo 2005)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo Pedagoške fakultete za študijsko leto ...
Izdano:Ljubljana : Pedagoška fakulteta
Zvezki:2005/2006 (izšlo 2006)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo Pedagoške fakultete za študijsko leto ...
Izdano:Ljubljana : Pedagoška fakulteta
Zvezki:2007/2008 (izšlo 2008)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo Pedagoške fakultete za študijsko leto ...
Izdano:Ljubljana : Pedagoška fakulteta
Zvezki:2008/2009 (izšlo 2010)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sporočila. Uradne objave
Izdano:[Ljubljana] : Urad za standardizacijo in meroslovje
Zvezki:Letn. 10 (2000), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sporočila. Uradne objave
Izdano:[Ljubljana] : Urad za standardizacijo in meroslovje
Zvezki:Letn. 11 (2001), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sporočila. Uradne objave
Izdano:Ljubljana : Urad za standardizacijo in meroslovje
Zvezki:Letn. 7 (1997), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sporočila. Uradne objave
Izdano:Ljubljana : Urad za standardizacijo in meroslovje
Zvezki:Letn. 8 (1998), št. 1 - št. 11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sporočila. Uradne objave
Izdano:[Ljubljana] : Urad za standardizacijo in meroslovje
Zvezki:Letn. 9 (1999), št. 1 - št. 12 (ni št. 2)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uradne objave
Izdano:Ljubljana : Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje
Zvezki:Letn. 6 (1996), št. 1 - št. 12
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Űzpräbüsträk : duhovnost, umetnost, znanost
Izdano:Ljubljana : Društvo za promocijo Države Fü-Dü
Zvezki:Letn. 6 [i.e. 7] ([2008]), št. 1 - št. 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Űzpräbüsträk : letnočasnik za razširjanje duhovne, umetniške in znanstvene misli Fü-Dü
Izdano:Ljubljana : Država Fü-Dü
Zvezki:2006[?], št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Űzpräbüsträk : letnočasnik za razširjanje duhovne, umetniške in znanstvene misli Fü-Dü
Izdano:Ljubljana : Država Fü-Dü
Zvezki:2007[?], št. 1 - št. 4
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanost & Tehnologija : Z & T
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Zvezki:1996, [št.] 1 - [št.] 2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanost & Tehnologija : Z & T
Izdano:Ljubljana : Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Zvezki:1998, [št.] 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanstveno raziskovalno in umetniško delo ...
Izdano:Ljubljana : Pedagoška fakulteta = Faculty of Education
Zvezki:(1996) (izšlo 1998)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanstvenoraziskovalno delo na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru ...
Izdano:Maribor : Fakulteta za zdravstvene vede
Zvezki:2014/2015
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Časopis za kritiko znanosti
Urednik(i):Al-Daghistani, Sami | Beznec, Barbara | Gregorčič, Marta | Komel, Mirt | Kuzmanić, Tonči | Majerhold, Katarina | Turk, Primož | Vezjak, Boris
Izdano:Ljubljana : Študentska založba
Zvezki:Letn. 38 (2010), št. 239 - št. 242
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Časopis za kritiko znanosti
Urednik(i):Al-Daghistani, Sami | Komel, Mirt | Kozinc, Nina | Kurnik, Andrej | Pavlišič, Andrej | Šterbenc, Primož | Tamše, Danijela | Zavratnik, Simona
Izdano:Ljubljana : Študentska založba
Zvezki:Letn. 40 [i.e. 41] (2013), št. 251 - št. 254
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Urednik(i):Andolšek-Jeras, Lidija
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Zvezki:2000 (izšlo 2001), knj. 51
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Urednik(i):Andolšek-Jeras, Lidija
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Zvezki:2001 (izšlo 2002), knj. 52
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Urednik(i):Andolšek-Jeras, Lidija | Drovenik, Matija
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Zvezki:1997 (izšlo 1998), knj. 48; 1999 (izšlo 2000), knj. 50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Üzpräbüsträk : duhovnost, umetnost, znanost : [letnočasnik za razširjanje duhovne, umetniške in znanstvene misli Fü-Dü]
Urednik(i):Antares, Ištar
Izdano:Ljubljana : Društvo za promocijo Države Fü-Dü
Zvezki:Letn. 11 (2012), št. 2 - št. 4; letn. 12 (2012), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Űzpräbüsträk : letnočasnik za razširjanje duhovne, umetniške in znanstvene misli Fü-Dü
Urednik(i):Antares, Ištar | Blenkuš, Matej
Izdano:Ljubljana : Društvo za promocijo Države Fü-Dü
Zvezki:Letn. 10 (2011), št. 2; letn. 11 (2011), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Časopis za kritiko znanosti
Urednik(i):Beznec, Barbara
Izdano:Ljubljana : Študentska založba
Zvezki:Letn. 35 (2007), št. 227 - št. 229/230
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Časopis za kritiko znanosti
Urednik(i):Beznec, Barbara
Izdano:Ljubljana : Študentska založba
Zvezki:Letn. 36 (2008), št. 231/232 - št. 234
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Časopis za kritiko znanosti
Urednik(i):Beznec, Barbara
Izdano:Ljubljana : Študentska založba
Zvezki:Letn. 37 (2009), št. 235/236 - št. 238
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Časopis za kritiko znanosti
Urednik(i):Beznec, Barbara | Flaker, Vito | Komel, Mirt | Kozinc, Nina | Majerhold, Katarina | Močnik, Teja | Podvršič, Ana | Rafaelič, Andreja | Turk Niskač, Barbara | Vranešević, Goran
Izdano:Ljubljana : Študentska založba
Zvezki:Letn. 39 [i.e. 40] (2012), št. 247 - št. 250
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Časopis za kritiko znanosti
Urednik(i):Beznec, Barbara | Gregorčič, Marta
Izdano:Ljubljana : Študentska založba
Zvezki:Letn. 34 (2006), št. 223 - št. 226
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Časopis za kritiko znanosti
Urednik(i):Beznec, Barbara | Greif, Tatjana | Jerič, Irenej | Komel, Mirt | Kurnik, Andrej | Logar, Tea | Prodnik, Jernej | Pustovrh, Toni | Sardoč, Mitja
Izdano:Ljubljana : Študentska založba
Zvezki:Letn. 39 (2011), št. 243 - št. 246
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanstveno-raziskovalno delo v letu ...
Urednik(i):Bleiweis Trsteniški, Maja | Krušič, Janez
Izdano:Ljubljana : Fakulteta za matematiko in fiziko
Zvezki:1996 (izšlo 1997)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Űzpräbüsträk : letnočasnik za razširjanje duhovne, umetniške in znanstvene misli Fü-Dü
Urednik(i):Blenkuš, Matej
Izdano:Ljubljana : Društvo za promocijo Države Fü-Dü
Zvezki:Letn. 9 (2010), št. 2 - št. 4; letn. 10 (2010), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Űzpräbüsträk : letnočasnik za razširjanje duhovne, umetniške in znanstvene misli Fü-Dü
Urednik(i):Blenkuš, Matej | Sočan, Gregor
Izdano:Ljubljana : Društvo za promocijo Države Fü-Dü
Zvezki:Letn. 8 (2009), št. 1 - št. 4; letn. 9 (2009), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Progress report of the Faculty of Pharmacy for the year ...
Urednik(i):Božič, Borut | Merjasec, Judita
Izdano:Ljubljana : Fakulteta za farmacijo = Faculty of Pharmacy
Zvezki:2013 (izšlo 2014)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Report on the achievements of the Faculty of Pharmacy for the year ...
Urednik(i):Božič, Borut | Toth, Borut
Izdano:Ljubljana : Fakulteta za farmacijo = Faculty of Pharmacy
Zvezki:2014 (izšlo 2015)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Report on the achievements of the Faculty of Pharmacy for year ...
Urednik(i):Božič, Borut | Toth, Borut
Izdano:Ljubljana : Fakulteta za farmacijo = Faculty of Pharmacy
Zvezki:2015 (izšlo 2016)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mladi za Celje ...
Urednik(i):Cigler, Željko | Maček, Srečko
Izdano:Celje : Mestna občina : Osrednja knjižnica
Zvezki:2011
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mladi za Celje ...
Urednik(i):Cigler, Željko | Maček, Srečko
Izdano:Celje : Mestna občina
Zvezki:2012
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mladi za Celje ...
Urednik(i):Cigler, Željko | Maček, Srečko
Izdano:Celje : Mestna občina
Zvezki:2013
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mladi za Celje ...
Urednik(i):Cigler, Željko | Maček, Srečko
Izdano:Celje : Mestna občina
Zvezki:2014
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mladi za Celje ...
Urednik(i):Cigler, Željko | Maček, Srečko
Izdano:Celje : Mestna občina
Zvezki:2015
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Quark : research and development in Slovenia
Urednik(i):Čerin, Boris
Izdano:Ljubljana : Quark
Zvezki:1996
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Quark : research and development in Slovenia
Urednik(i):Čerin, Boris
Izdano:Ljubljana : Quark
Zvezki:1998
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Quark : research and development in Slovenia
Urednik(i):Čerin, Boris
Izdano:Ljubljana : Quark
Zvezki:2006/2007
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Quark : research and development in Slovenia
Urednik(i):Čerin, Boris
Izdano:Ljubljana : Quark
Zvezki:2008
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Quark : research and development in Slovenia
Urednik(i):Čerin, Boris
Izdano:Ljubljana : Quark
Zvezki:2010, summer
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glasnik ZRS Koper
Urednik(i):Darovec, Darko
Izdano:Koper : Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 1 (1996), št. 1
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mladi glasnik ZRS Koper
Urednik(i):Darovec, Darko
Izdano:Koper : Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 1 (1996), št. 1/2
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glasnik ZRS Koper
Urednik(i):Darovec, Darko | Gomezel Mikolič, Vesna
Izdano:Koper : Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 2 (1997), št. 2 - št. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glasnik ZRS Koper
Urednik(i):Darovec, Darko | Gomezel Mikolič, Vesna
Izdano:Koper : Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 3 (1998), št. 4 - št. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glasnik ZRS Koper
Urednik(i):Darovec, Darko | Gomezel Mikolič, Vesna
Izdano:Koper : Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 4 (1999), št. 6 - št. 7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glasnik ZRS Koper
Urednik(i):Darovec, Darko | Obid, Alenka | Tominc, Ana | Vovk, Martina
Izdano:Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
Zvezki:Letn. 12 (2007), št. 1/2 - št. 8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Survey of activities in ...
Urednik(i):Divjak, Saša
Izdano:Ljubljana : Faculty of Computer and Information Science
Zvezki:1999 (izšlo 2000)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Survey of activities in ...
Urednik(i):Divjak, Saša
Izdano:Ljubljana : Faculty of Computer and Information Science
Zvezki:2000 (izšlo 2001)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Urednik(i):Drovenik, Matija
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Zvezki:1996 (izšlo 1997), knj. 47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Urednik(i):Drovenik, Matija
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Zvezki:1998 (izšlo 1999), knj. 49
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glasnik ZRS Koper
Urednik(i):Furlan, Marina
Izdano:Koper : Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 7 (2002), št. 11/12 - št. 15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glasnik ZRS Koper
Urednik(i):Furlan, Marina | Obid, Alenka
Izdano:Koper : Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 8 (2003), št. 1/2 - št. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Annual report
Urednik(i):Gasperič, Jože | Kralj, Blaž
Izdano:Ljubljana : Jožef Stefan Institute
Zvezki:2004 (izšlo maja 2005)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Urednik(i):Glavič Novak, Tina
Izdano:Ljubljana : Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Zvezki:2014
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Annual report ...
Urednik(i):Glavič Novak, Tina | Perdih, Marko
Izdano:Ljubljana : Slovenian Research Agency
Zvezki:2012
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Annual report ...
Urednik(i):Glavič Novak, Tina | Perdih, Marko
Izdano:Ljubljana : Slovenian Research Agency
Zvezki:2013
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Urednik(i):Glavič Novak, Tina | Perdih, Marko
Izdano:Ljubljana : Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Zvezki:2012
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letno poročilo ...
Urednik(i):Glavič Novak, Tina | Perdih, Marko
Izdano:Ljubljana : Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Zvezki:2013
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanstveno raziskovalno in umetniško delo ...
Urednik(i):Glažar, Saša Aleksij
Izdano:Ljubljana : Pedagoška fakulteta = Faculty of Education
Zvezki:1998 (izšlo 2000)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanstvenoraziskovalno in umetniško delo ...
Urednik(i):Glažar, Saša A.
Izdano:Ljubljana : Pedagoška fakulteta
Zvezki:1999 (izšlo 2001)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanstvenoraziskovalno in umetniško delo ...
Urednik(i):Glažar, Saša A.
Izdano:Ljubljana : Pedagoška fakulteta
Zvezki:2000 (izšlo 2001)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanstvenoraziskovalno in umetniško delo ...
Urednik(i):Glažar, Saša Aleksij
Izdano:Ljubljana : Pedagoška fakulteta
Zvezki:2001 (izšlo 2002)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Progress report of the Faculty of Pharmacy for the year ...
Urednik(i):Gobec, Stanislav | Mataija, Lidija
Izdano:Ljubljana : Fakulteta za farmacijo = Faculty of Pharmacy
Zvezki:2007 (izšlo 2008)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Urednik(i):Gogala, Matija
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Zvezki:2002 (izšlo 2003), knj. 53
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Urednik(i):Gogala, Matija
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Zvezki:2003 (izšlo 2004), knj. 54
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Urednik(i):Gogala, Matija
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Zvezki:2004 (izšlo 2005), knj. 55
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Urednik(i):Gogala, Matija
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Zvezki:2005 (izšlo 2006), knj. 56
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Urednik(i):Gogala, Matija
Izdano:Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Zvezki:2007 (izšlo 2008), knj. 58
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glasnik ZRS Koper
Urednik(i):Gomezel Mikolič, Vesna
Izdano:Koper : Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 5 (2000), št. 8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Glasnik ZRS Koper
Urednik(i):Gomezel Mikolič, Vesna
Izdano:Koper : Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije
Zvezki:Letn. 6 (2001), št. 9/10
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inovacijski projekti ...
Urednik(i):Gomivnik Thuma, Vida
Izdano:Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zvezki:1999/2000 (izšlo 2001)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obvestila
Urednik(i):Gregorič, Miroslav
Izdano:Ljubljana : Inovacijski relejni center Slovenija
Zvezki:2004, št. 24 - št. 25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obvestila
Urednik(i):Gregorič, Miroslav | Stanič, Uroš
Izdano:Ljubljana : Inovacijski relejni center Slovenija
Zvezki:2003, št. 18 - št. 23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obvestila
Urednik(i):Gregorič, Miroslav | Stegnar, Peter
Izdano:Ljubljana : Inovacijski relejni center Slovenija
Zvezki:2005, št. 30 - št. 35
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Survey of activities in ...
Urednik(i):Gubina, Ferdinand | Tuma, Tadej | Žemva, Andrej
Izdano:Ljubljana : Faculty of Electrical Engineering
Zvezki:1997 (izšlo 1998)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Aura : revija za duhovni razvoj in mejna področja znanega
Urednik(i):Jeglič, Darinka
Izdano:Ljubljana : Aura
Zvezki:Letn. 7 (1996), št. 76 - št. 87
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
123

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010