Rezultati iskanja
 
Časopisje
Naslov:Evropski pravni vestnik : tedenski pregled zakonodaje, sodne prakse in politik Evropske unije
Urednik(i):Accetto, Matej
Izdano:Ljubljana : Primath
Zvezki:Letn. 2 (2008), št. 9, 40
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja
Urednik(i):Dolenc, Branko | Skok, Dušan
Izdano:Ljubljana : GV revije
Zvezki:Leto 23 (2004), [št.] 1 - [št.] 43/44
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja
Urednik(i):Logar, Miroslav | Skok, Dušan
Izdano:Ljubljana : Gospodarski vestnik
Zvezki:Leto 21 (2002), [št.] 1/2 - [št.] 45
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evrolex : informativni bilten : slovenski tedenski pregled predpisov in informacij, objavljenih v uradnih listih Evropskih skupnosti
Urednik(i):Mecilošek, Robert
Izdano:Koper ; Ljubljana : Primorske novice
Zvezki:Leto 1 (1998), št. 1 - št. 29/30
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evrolex : informativni bilten : slovenski tedenski pregled predpisov in informacij, objavljenih v uradnih listih Evropskih skupnosti
Urednik(i):Mecilošek, Robert
Izdano:Koper ; Ljubljana : Primorske novice
Zvezki:Leto 2 (1999), št. 31/33 - št. 62/64
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja
Urednik(i):Skok, Dušan
Izdano:Ljubljana : GV revije
Zvezki:Leto 24 (2005), [št.] 1 - [št.] 44
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja
Urednik(i):Skok, Dušan | Viler Kovačič, Adrijana
Izdano:Ljubljana : GV revije
Zvezki:Leto 22 (2003), [št.] 1 - [št.] 45
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja
Urednik(i):Skok, Dušan | Zagorac, Dean
Izdano:Ljubljana : GV Založba
Zvezki:Leto 25 (2006), št. 1 - št. 49/50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja
Urednik(i):Zagorac, Dean
Izdano:Ljubljana : GV Založba
Zvezki:Leto 26 (2007), št. 1 - št. 49/50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja
Urednik(i):Zagorac, Dean
Izdano:Ljubljana : GV Založba
Zvezki:Leto 27 (2008), št. 1 - št. 49/50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja
Urednik(i):Zagorac, Dean
Izdano:Ljubljana : GV Založba
Zvezki:Leto 28 (2009), št. 1 - št. 49/50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja
Urednik(i):Zagorac, Dean
Izdano:Ljubljana : GV Založba
Zvezki:Leto 29 (2010), št. 1 - št. 49/50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja
Urednik(i):Zagorac, Dean
Izdano:Ljubljana : GV Založba
Zvezki:Leto 30 (2011), št. 1 - št. 49/50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja
Urednik(i):Zagorac, Dean
Izdano:Ljubljana : GV Založba
Zvezki:Leto 31 (2012), št. 1 - št. 49/50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja
Urednik(i):Zagorac, Dean
Izdano:Ljubljana : GV Založba
Zvezki:Leto 32 (2013), št. 1 - št. 49/50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja
Urednik(i):Zagorac, Dean
Izdano:Ljubljana : IUS Software
Zvezki:Leto 33 (2014), št. 1 - št. 49/50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja
Urednik(i):Zagorac, Dean
Izdano:Ljubljana : IUS Software
Zvezki:Leto 34 (2015), št. 1 - št. 49/50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010