Rezultati iskanja
 
12345678910...
Knjige
Naslov:Dobiček in vrednote : krščansko videnje podjetniške družbene odgovornosti : oblika menedžmenta za uspešna podjetja
Izdano:Ljubljana : Družina, 2008
Fizični opis:116 str. : tabele, graf. prikazi ; 19 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Finančno poslovanje podjetij po novih predpisih : referati, april 1989
Izdano:Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1989
Fizični opis:89 str. : graf. prikazi ; 21 cm + 1 referat (13 str.)
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako do znamke : osnove o blagovnih znamkah za mala in srednja podjetja
Izdano:Ljubljana : Urad RS za intelektualno lastnino, Ministrstvo za gospodarstvo, 2008
Fizični opis:32 str. : ilustr. ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Metodološki delovni dokumenti. Delovni dokument 4 : navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi : novo programsko obdobje 2007-2013
Izdano:Ljubljana : Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2008
Fizični opis:36 str. : tabele ; 24 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
Izdano:Ljubljana : Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2008
Fizični opis:127 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Osvetljevanje objektov za oglaševanje
Izdano:[Ljubljana] : Društvo Temno nebo Slovenije, 2011
Fizični opis:27 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalci iz letnih obračunov pravnih oseb s področja negospodarstva v Republiki Sloveniji za leto 1991
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala, 1992
Fizični opis:VII, [18], 157 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Podatki in kazalci iz periodičnih obračunov podjetij na področju gospodarstva v Republiki Sloveniji za obdobje januar-junij 1991
Izdano:Ljubljana : Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala Ljubljana, 1991
Fizični opis:XXI, [16], 438 str. : tabele ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o premoženjsko-finančnem položaju in poslovnem izidu podjetij s področja gospodarstva Republike Slovenije
Izdano:Ljubljana : [SDK Republike Slovenije], 1994
Fizični opis:33 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priporočila za harmonizacijo logističnih procesov : uporaba standardov GS1 v logistiki
Izdano:Ljubljana : GZS, Združenje za promet, Sekcija špediterjev in skladiščnikov, 2011
Fizični opis:100 str. : ilustr. ; 30 cm
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12345678910...

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010