Zapis ISO690

BRINOVEC, Slavko; LAH, Avguštin. Atlas sveta za osnovno šolo [Kartografsko gradivo]. [Različna merila]. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2001. 1 atlas (148 str.). ISBN 86-11-14890-8.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010