Zapis ISO690

Evropa [Kartografsko gradivo] : politična karta. 1:4.500.000. Ljubljana : Geodetski zavod Slovenije, [2000]. 1 zvd.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010