Zapis ISO690

BRUMEN, Niki. Bibliografija knjižne zbirke Mostovi 1977 - 1986. Murska Sobota : Pomurska založba, 1986. 41 str..

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010