Zapis ISO690

Portorož in Piran [Kartografsko gradivo]. 1. izd.. 1:7.400. [Ljubljana] : Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FAGG, 1993. 1 načrt.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010