Zapis ISO690

Relief Slovenije [Kartografsko gradivo]. 1:250.000. [Ljubljana] : Znanstveno raziskovalni center SAZU, 1995. 1 zvd.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010