Zapis ISO690

AVSENEK, Franc. Antologija viole v skladbah slovenskih skladateljev [Zvočni posnetek]. Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p 2001. 1 CD (77 min, 56 sek).

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010