Zapis ISO690

BRINOVEC, Slavko; TERRA. Atlas Slovenije za šolo in dom [Kartografsko gradivo]. 1:600.000 in 1:300.000. Ljubljana : Geodetski zavod Slovenije; Kranj : Terra; Ljubljana : Mladinska knjiga, 1994. 1 atlas, 125 str. zvd. in statističnih pregledov.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010