Zapis ISO690

KATALOG strane biomedicinske periodike u SFRJ. Ljubljana : Institut za biomedicinsko informatiko, 1985-. zv..

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010