Zapis ISO690

Nema nama života bez Bosne. Ljubljana : Juka, 1993. 163 str.. Biblioteka Bosnae. ISBN 961-6082-00-0.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010