Zapis ISO690

Evropa [Kartografsko gradivo]. 1:10.700.000. [Ljubljana] : Geodetski zavod Slovenije, 1993. 1 zvd.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010