Zapis ISO690

Svet [Kartografsko gradivo]. 1:25.000.000 ; proj. van der Grinten. Ljubljana : Geodetski zavod Slovenije, 1992. 1 zvd.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010