Zapis ISO690

HUGHES, James; KLADNIK, Drago. Veliki družinski atlas sveta [Kartografsko gradivo]. [Različna merila]. Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1992. 1 atlas, XVI, 392 str.. ISBN 86-341-0678-0.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010