Zapis ISO690

GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE. Slovenija [Kartografsko gradivo] : šolska karta 1:500.000. 1:500.000. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. 1 zvd.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010