Zapis ISO690

BAJUK, Marko. Še bomo peli --- [Glasbeni tisk] : izbor slovenskih narodnih pesmi. Buenos Aires : Slovenska kulturna akcija, 1988. LVIII, 93 str.. Slovenska kulturna akcija; 136.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010