Zapis ISO690

RAZPOTNIK, Silva. Bibliografija mag. Vere Apih, univ. dipl. inž.. Ljubljana : Zavod za gradbeništvo Slovenije, 1999. 14 f..

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010