Zapis ISO690

GRAFENAUER, Bogo; et al. Atlas svetovne zgodovine [Kartografsko gradivo]. 2. dopolnjena izd. z dodatkom Južnoslovanske dežele. [Različna merila]. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1992. 1 atlas, 380 str. besedila, zvd., register oseb, dogodkov in pojmov ter kazalo imen krajev, ljudstev in dinastij. ISBN 86-361-0547-1.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010