Zapis ISO690

VELIKIĆ, Dragan. Rusko okno. Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2014. 345 str.. #Zbirka #Sto slovanskih romanov. ISBN 978-961-6547-80-2.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010