Zapis ISO690

ALIĆ, Mehmedalija. Nihče. 1. izd.. V Ljubljani : Cankarjeva založba, 2013. 190 str.. ISBN 978-961-231-950-2.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010