Zapis ISO690

ALBAHARI, David. Götz in Meyer. Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. 159 str.. #Zbirka #Vilenica. ISBN 978-961-231-959-5.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010