Zapis ISO690

ANDONOVSKI, Venko. Popek sveta. Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. 283 str.. Moderni klasiki; 72. ISBN 978-961-231-947-2.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010