Zapis ISO690

MESEČEK : strani iz Zmajevega otroškega lista [Neven]. V Škofji Loki : Osnovna šola, 1988. 28 str..

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010