Zapis ISO690

Miha Mazzini. Ljubljana : Rokus Klett, 2011. [55] str..

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010