Zapis ISO690

ŠEHIČ, Denis; et al. Geografski atlas sveta [Kartografsko gradivo]. 1. izd.. [Različna merila]. Ljubljana : DZS, 2010. 1 atlas (117 str.). Zbirka atlasov za šolo in dom. ISBN 978-961-02-0153-3.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010