Zapis ISO690

NUROVIĆ, Redžep. Kamen : sodobna kratka proza. Ljubljana : K. D. Sandžak v Sloveniji, 2009. 87 str.. ISBN 978-961-92065-2-2.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010