Zapis ISO690

KUNEJ, Rebeka; RAMOVŠ, Mirko; KUNEJ, Drago. Slovenske ljudske plesne viže, Bela krajina in Kostel [Zvočni posnetek], White Carniola and Kostel. Ljubljana : ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut : = SRC SASA, Institut of Ethnomusicology : Založba ZRC : = ZRC Publishing, cop. 2008. 1 CD (54 min 34 sek). Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta. ISBN 978-961-254-109-5.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010