Zapis ISO690

KOŠAK, Marija; et al. Moj prvi atlas [Kartografsko gradivo] : za 3, 4. in 5. razred osnovne šole. 9. izd., predelana in dopolnjena. [Različna merila]. Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1991. 1 atlas, 35 str. zvd. in ilustr..

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010